Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Överförmyndar­nämnden

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet och har som uppgift att kontrollera det arbete som gode män, förvaltare och förmyndare utför. Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att skydda underåriga och vuxna som helt eller delvis saknar beslutskompetens från rättsförluster.

Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare vilka utses av kommunfullmäktige. Den dagliga verksamheten sköts av tjänstemän på överförmyndarenheten.

Länsstyrelsen är nämndens tillsynsmyndighet och gör därför inspektioner med jämna mellanrum.

Nämndens mål

Överförmyndarnämnden arbetar för att:

 • Alla årsräkningar ska vara slutgranskade senast vid oktober månads utgång.
 • Alla sluträkningar ska ha granskats inom en månad från att de inkom bortsett från tid för komplettering.
 • Handläggning av ett ärende eller en skrivelse ska ha påbörjats inom senast fem arbetsdagar från det ärendet eller skrivelsen kom in med undantag för sommarsemesterperioden.
 • Alla ensamkommande barn ska ha en god man inom fem arbetsdagar från det att ansökan kom in till överförmyndarnämnden.
 • Påminnelser avseende ej inkomna årsräkningar ska sändas första vardagen i mars. Beslut om föreläggande vid vite tas upp vid mars månads sammanträde.

Nämndens presidium

 • Jan Åke Johansson (S), ordförande
 • Ulla Nilmander Jensen (L), vice ordförande

Överförmyndarnämnden utgår från följande lagar i sitt arbete:

 • Föräldrabalken
 • Lagen om god man för ensamkommande barn
 • Förmynderskapsförordningen
 • Kommunallagen
 • Förvaltningslagen

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag 10.00-12.00 - måndag vecka 42 ingen telefontid
tisdag 10.00-12.00
onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Besökstider
måndag - fredag 10.00-12.00
Handläggarna kan ej ta emot besök på torsdagar

Avvikande telefon- och öppettider
Den 14 december och den 20 december har vi inte telefon- eller besökstid

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-15 09.57