Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Överförmyndar­nämnden

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet och har som uppgift att kontrollera det arbete som gode män, förvaltare och förmyndare utför. Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att skydda underåriga och vuxna som helt eller delvis saknar beslutskompetens från rättsförluster.

Sedan den 1 januari 2019 finns det en gemensam överförmyndarnämnd för Mölndal, Kungsbacka, Härryda och Partille. Nämnden har sammanträde i Mölndal en gång i månaden. Länsstyrelsen är nämndens tillsynsmyndighet och gör därför inspektioner med jämna mellanrum. Öckerö ingår inte i den gemensamma nämnden, utan har en egen överförmyndare.

Överförmyndarnämnden utgår från följande lagar

  • Föräldrabalken
  • Lagen om god man för ensamkommande barn
  • Förmynderskapsförordningen
  • Kommunallagen
  • Förvaltningslagen

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag 10.00-12.00
tisdag 10.00-12.00
onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Besökstider
måndag - fredag 10.00-12.00
Handläggarna kan ej ta emot besök på torsdagar

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-28 14.44