Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för att tillhandahålla interna servicetjänster åt övriga nämnder och deras verksamheter. Till invånarna ger vi service i form av Kontaktcenter Mölndal. 

Nämnden ska, till övriga nämnder, tillhandahålla interna tjänster exempelvis lokalvård, måltidsverksamhet, fastighetsskötsel, vaktmästeritjänster, driftteknik, administration och underhåll av stadens upphandlade bilpool samt intern post- och budverksamhet.

Det dagliga arbetet inom nämndens verksamhetsområde sköts av serviceförvaltningen.

Nämndens protokoll publiceras så fort det är justerat, cirka två veckor efter sammanträdet.

Kontakt

Servicenämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad