Social- och arbets­marknads­nämnden

Nämnden ansvarar främst för stadens arbete med socialtjänstens individ- och familjeomsorg, kommunala arbetsmarknadsfrågor och integration.

Social- och arbetsmarknadsnämnden samarbetar, inom ramen för socialtjänstlagen, med vård- och omsorgsnämnden om kommuninvånare som har kontakt med båda nämnderna.

Verksamhetsplan 2022-2024

Nämnden beslutar varje år om en verksamhetsplan (vp). Planen är ett styrdokument. Den har en central plats i nämndens styrning av social- och arbetsmarknadsförvaltningens arbete. Verksamhetsplanen i sin helhet:

Nämndens mål

I verksamhetsplanen för åren 2022-2024 har social- och arbets­marknads­nämnden formulerat följande mål:

Stärka barn och ungas möjligheter att växa upp och leva i trygga och stabila förhållanden.

Stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till varje individ med hjälp av kunskapsbaserat, effektivt och tillgängligt stöd utifrån den enskildes behov.

Stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till varje individ, med fokus på arbete och boendesituation.

Nämndens presidium

  • Anita Almqvist (L), ordförande
  • Bernt A Runberg (S), vice ordförande

Nämnden utgår bland annat från följande lagar

  • Socialtjänstlagen
  • Lagen om vård av unga (LVU)
  • Lagen om vård av missbrukare (LVM)
  • Alkohollagen

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad