Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Social- och arbetsmarknads­nämnden

Nämnden ansvarar främst för stadens arbete med: socialtjänstens individ- och familjeomsorg ; kommunala arbetsmarknadsfrågor ; integrationsfrågor för invandrare ; tillstånd för serveringstillstånd, folköl, tobak, samt receptfria läkemedel. Inom ramen för Socialtjänstlagen samarbetar även social- och arbetsmarknadsnämnden med vård- och omsorgsnämnden om kommuninvånare som har kontakt med båda nämnderna.

Nämndens mål

Nämnden ska utföra bästa möjliga verksamhet inom sitt utgiftstak samt enligt lag, reglemente och de mål, prestationer och den kvalitet som nämnden uppgivit i budgetförslaget. Målen ska uppnås på ett effektivt sätt inom de ekonomiska ramarna.

Bland dem som ansöker om försörjningsstöd ska minst 65 procent försörja sig själva inom ett år.

Vuxna med missbruksproblematik ska efter avslutade stödinsatser klara sig på egen hand.

Inriktningen för familjehemsverksamheten inom barn och ungdom är att om möjligt ersätta heldygnsvård med insatser från öppenvården till berörda biologiska föräldrar. Kommun- och vårdnadsöverflyttningar förutses bidra till att antalet placeringar minskar, vilket kan frigöra resurser för stöd till kvarvarande familjehem.

Nämndens presidium

  • Carina Ekedahl (L), ordförande
  • Bernt A Runberg (S), vice ordförande

Nämnden utgår bland annat från följande lagar i sitt arbete:

  • Socialtjänstlagen
  • Lagen om vård av unga (LVU)
  • Lagen om vård av missbrukare (LVM)
  • Alkohollagen
  • Tobakslagen
  • Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växeln
socialarbetsmarknad@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-28 14.43