Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Social- och arbetsmarknads­nämnden

Nämnden ansvarar främst för stadens arbete med: socialtjänstens individ- och familjeomsorg ; kommunala arbetsmarknadsfrågor ; integrationsfrågor för invandrare ; tillstånd för serveringstillstånd, folköl, tobak, samt receptfria läkemedel. Inom ramen för Socialtjänstlagen samarbetar även social- och arbetsmarknadsnämnden med vård- och omsorgsnämnden om kommuninvånare som har kontakt med båda nämnderna.

Nämndens mål

 • Stärka barn och ungas möjligheter att växa upp och leva i trygga och stabila förhållanden.
 • Stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till varje individ med hjälp av kunskapsbaserat, effektiv och tillgängligt stöd utifrån den enskildes behov.
 • Stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till varje individ, med fokus på arbete och boendesituation.

 • Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska under 2020 utveckla egenkontrollarbetet.

Nämndens presidium

 • Carina Ekedahl (L), ordförande
 • Bernt A Runberg (S), vice ordförande

Nämnden utgår bland annat från följande lagar i sitt arbete:

 • Socialtjänstlagen
 • Lagen om vård av unga (LVU)
 • Lagen om vård av missbrukare (LVM)
 • Alkohollagen
 • Tobakslagen
 • Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växeln
socialarbetsmarknad@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-20 11.52