Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tar beslut i frågor som rör gator och trafik, vatten och avlopp, avfallshantering, parker och planteringar, kollektivtrafik och färdtjänst samt offentlig belysning.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Nämndens mål

Tekniska nämnden ska arbeta för att:

  • skapa ett hållbart samhälle.
  • öka attraktiviteten i centrum i kommunens olika delar.
  • Mölndals stad ska upplevas som trygg och attraktiv med många grönområden och god livskvalitet.
  • stadens vattendrag hålls rena, friska och säkra.
  • alla ska ha en väl fungerande kollektivtrafik med god tillgänglighet.
  • ge en god och effektiv service åt Mölndals invånare.

Målgrupp

Nämnden arbetar för alla trafikanter i Mölndal, för alla som rör sig på offentliga platser och i naturen, samt för alla som har eller vill få vattenförsörjning, avloppshantering och avfallshantering skött av staden.

Nämnden utgår bland annat från följande lagar

Kontakt

Tekniska nämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad