Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tar beslut i frågor som rör gator och trafik, vatten och avlopp, avfallshantering, parker och planteringar, kollektivtrafik och färdtjänst samt offentlig belysning.

Nämndens mål

 • nämnden ska arbeta för ett hållbart samhälle.
 • nämnden ska arbeta för att öka attraktiviteten i centrum i kommunens olika delar.
 • Mölndals stad ska upplevas som trygg och attraktiv med många grönområden och god livskvalitet.
 • nämnden ska arbeta för att stadens vattendrag hålls rena, friska och säkra.
 • nämnden ska arbeta för en väl fungerande kollektivtrafik med god tillgänglighet för alla.
 • nämnden ska ge en god och effektiv service åt Mölndals invånare.

Målgrupp

Nämnden arbetar för alla trafikanter i Mölndal, för alla som rör sig på offentliga platser och i naturen, samt för alla som har eller vill få vattenförsörjning, avloppshantering och avfallshantering skött av staden.

Nämnden utgår bland annat från följande lagar

 • Plan- och bygglagen
 • Vägtrafiklagen
 • Trafikförfattningar
 • Lag om allmänna vatten och avloppsanläggningar (VA-lag)
 • Renhållningsförordningen

Kontakt

Tekniska nämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-15 13.10