Utbildnings­nämnden

Utbildningsnämnden tar beslut i frågor som rör utbildning på Krokslättsgymnasiet, Franklins gymnasium, gymnasiesärskolan Frejagymnasiet, Campus Mölndals utbildningar, samt Campus Mölndals studie- och yrkesvägledning.

Nämndens mål

Utbildningsnämnden ska arbeta för att:

 • samtliga gymnasieelever ska få förutsättningar att nå målen inom fyra år
 • samtliga vuxenstuderande ska få möjlighet att nå sina individuella målsättningar
 • elever får vara med och påverka undervisningen
 • elever på introduktionsprogram ska gå vidare till annan utbildning eller arbete
 • erbjuda alternativ till sysslolöshet för 16-19-åriga medborgare
 • elever inom gymnasiesärskolan ska nå kunskapsmålen i förhållande till sina egna förutsättningar och möjligheter
 • alla elever och studerande inför val ska ha tillgång till en oberoende vägledning

Reglemente för utbildningsnämnden Pdf, 180.4 kB.

Målgrupp

Nämnden arbetar för samtliga mölndalsbor med ett behov av utbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning eller svenskundervisning för invandrare. Detta gäller oavsett om du väljer att studera i Mölndal, någon annan kommun eller hos en fristående skola.

Nämnden ansvarar för:

 • Studie- och vägledningen för Mölndals samtliga skolor
 • Mölndalsbor som inte går i skola
 • Erbjuder alternativ för dig som är 16-19 år och inte går i skola

Presidium

 • Annika Bjerrhede (MP), ordförande
 • Therese Aronius (S), vice ordförande

Nämnden utgår bland annat från följande lagar i sitt arbete:

 • Skollagen
 • Gymnasieförordningen
 • Gymnasiesärkoleförordningen
 • Vuxenutbildningsförordningen
 • Förordning om svenskundervisning för invandrare (sfi)
 • Lag om yrkeshögskolan
 • Kommunallagen
 • Förvaltningslagen

Kontakt

Utbildningsnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad