Valnämnden

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val till europaparlament, riksdag, kommun och landsting samt eventuella extra val och folkomröstningar.

Nämndens uppdrag

Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har hela ansvaret för förtidsröstningen i kommunen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

För den slutliga rösträkningen och fastställandet av resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen ansvarar länsstyrelsen, som är den regionala valmyndigheten.

För den slutliga rösträkningen och fastställandet av resultaten vid riksdagsval och val till Europaparlamentet ansvarar Valmyndigheten. Valmyndigheten har det övergripande ansvaret för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar i hela landet.

Sammanträdesdagar

Valnämnden sammanträder i regel endast i samband med val och folkomröstningar.

Offentliga sammanträden

Valnämndens sammanträde, onsdagsräkningen, den första onsdagen efter val eller folkomröstning är öppet för allmänheten. Övriga sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Valnämndens kansli

Valnämnden har till sitt förfogande ett kansli som under valnämndens ledning organiserar och genomför val och folkomröstningar. Kansliet utbildar röstmottagare, skickar material för brevröstning, skriver ut röstkortsdubbletter, svarar på frågor om val och folkomröstningar med mera.

Valnämnden utgår bland annat från följande lagar

  • Vallagen
  • Lag om kommunala folkomröstningar
  • Kommunallagen

Nästa val

Val till riksdag, kommun- och  landstingsfullmäktige äger rum den 11 september 2022. Val till Europaparlamentet 2024.

Kontakt

Valnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad