Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är äldreomsorg, funktionshinder och hemsjukvård.

Nämnden fattar beslut med syfte att ge god vård och omsorg till äldre personer, personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt personer i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Grundläggande värden

I verksamhetsplanen för 2018-2020 har nämnden fastslagit några grundläggande värden. Det ska kännas tryggt, stimulerande och meningsfullt för äldre och personer med funktionsnedsättningar att leva och bo i Mölndals stad. Vi har tilltro till individens egen kraft och skapar förutsättningar för individen att forma sitt liv självständigt och i gemenskap med andra.

Vård- omsorgsnämndens kvalitetsinriktningPDF klargör formerna för hur vi jobbar systematiskt med kvalitet för att säkerställa kvaliteten för brukarna i de tjänster nämnden ansvarar för.

Presidium

  • Ove Dröscher (S), ordförande
  • Margareta Krakowski (L), vice ordförande

Vård- och omsorgsnämnden utgår från följande lagar i sitt arbete:

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-26 12.47