Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är äldreomsorg, funktionshinder och hemsjukvård.

Nämnden fattar beslut med syfte att ge god vård och omsorg till äldre personer, personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt personer i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Nämndens värden och mål

I verksamhetsplanen för 2020-2022 Pdf, 384.6 kB. har nämnden beslutat om följande fyra mål:

  • Utveckla befintliga mötesplatser för att förebygga social isolering samt främja en meningsfull vardag för alla
  • Daglig verksamhet och daglig sysselsättning ska aktivt arbeta för att fler personer går vidare till praktik, studier eller arbete utanför verksamheten
  • Meningsfull vardag med individuellt anpassat innehåll på äldreboende
  • Mölndals invånare är nöjda med sin hemtjänst

Vård- omsorgsnämndens kvalitetsinriktning klargör formerna för hur vi jobbar systematiskt för att säkerställa kvaliteten för brukarna i de tjänster nämnden ansvarar för.

Nämndens arbete utgår från följande lagar

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
  • Socialförsäkringsbalken, SFB

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad