Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är äldreomsorg, funktionshinder och hemsjukvård.

Nämnden fattar beslut med syfte att ge god vård och omsorg till äldre personer, personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt personer i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Nämndens målbild

Vård- och omsorgsnämndens målbild om "Kvalitet i varje möte" innebär bland annat att brukare ska känna sig nöjda med personalens bemötande och den vård och omsorg som de får. Det ska kännas tryggt, stimulerande och meningsfullt för målgruppen att leva och bo i Mölndal.

Vård- omsorgsnämndens kvalitetsinriktningPDF klargör formerna för hur vi jobbar systematiskt med kvalitet för att säkerställa kvaliteten för brukarna i de tjänster nämnden ansvarar för.

Presidium

  • Ove Dröscher (S), ordförande
  • Margareta Krakowski (L), vice ordförande

Vård- och omsorgsnämnden utgår från följande lagar i sitt arbete:

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 25 89 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-06-19 11.10