Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, samordnar stadens brottsförebyggande arbete. I rådet samverkar förtroendevalda och tjänstemän från staden och polisen. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden.

Folkhälsorådet ska inspirera, initiera, samordna och följa upp folkhälsoinsatser. Rådet består av förtroendevalda från staden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Målet är att skapa förutsättningar för en god och jämlikt fördelad hälsa.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad