Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, samordnar stadens brottsförebyggande arbete. I rådet samverkar förtroendevalda och tjänstemän från staden och polisen. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden.

Folkhälsorådet ska inspirera, initiera, samordna och följa upp folkhälsoinsatser. Rådet består av förtroendevalda från staden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Målet är att skapa förutsättningar för en god och jämlikt fördelad hälsa.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-15 10.52