Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, samordnar stadens brottsförebyggande arbete. I rådet samverkar förtroendevalda och tjänstemän från staden och polisen. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden.

Folkhälsorådet ska inspirera, initiera, samordna och följa upp folkhälsoinsatser. Rådet består av förtroendevalda från staden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Målet är att skapa förutsättningar för en god och jämlikt fördelad hälsa.

Dela på:

Senast uppdaterad