Brotts­förebyggande rådet

Mölndals stad och Polismyndigheten i Västra Götaland samarbetar kring det brotts­förebyggande- och trygghets­skapande arbetet i Mölndal. Målet är att minska brottslig­heten och öka tryggheten i staden.

BRÅ, Brottsförebyggande rådet är ett rådgivande organ som har till uppgift att förse respektive nämnd med information om det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.

Rådet samordnas av utsedd brottsförebyggande samordnare.

Brottsförebyggande rådet i Mölndal (BRÅ) ansvarar för att arbetet drivs framåt och ser till att revidera, utveckla och följa upp samarbetet.

Vilka är med i Brottsförebyggande rådet?

Brottsförebyggande rådet består av representanter från olika förvaltningar i staden, politiker, kommunpolisen, räddningstjänsten och bostadsbolagen.

Ordförande för rådet är politikern Elpida Georgitsi (S).

Medborgarlöfte 2021

För att skapa trygghet i Mölndal arbetar vi årligen med ett gemensamt medborgarlöfte. 

Medborgarlöftet Pdf, 123.6 kB. arbetas fram för att ge dig som invånare möjlighet att påverka eller bli delaktig i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Under 2020 har det varit problematiskt att träffa invånare fysiskt för att diskutera tryggheten i staden på grund av Covid-19. I arbetet med att ta fram Medborgarlöftet genomförs vanligtvis olika aktiviteter ex. områdesdagar, trygghetskvällar, trygghetsvandringar, dialogmöten, enkätundersökning med mera där det samlade materialet ligger till grund för vilka insatser som planeras.

Årets medborgarlöfte är framtaget utifrån en lokal lägesbild, utförd orsaksanalys i Lindome, inkommen korrespondens från medborgare, enkätundersökning utförd i polisens regi, trygghetskväll i Lindome samt från olika tjänstepersoner inom kommunen och polisen.

Du kan följa arbetet med medborgarlöftet via delårsrapporten medborgarlöfte Pdf, 169.5 kB..

Har du några frågor eller vill bidra med dina tankar kring trygghet i Mölndal kontakta oss gärna.

Samverkansavtalet

Samverkansavtalet Pdf, 298.1 kB. är en överenskommelse mellan Mölndals stad och Lokalpolisområde Storgöteborg syd och revideras efter behov. Målsättningen är att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden.

Dela på:

Senast uppdaterad