Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Brotts­förebyggande rådet

Mölndals stad och Polismyndigheten i Västra Götaland samarbetar kring det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i Mölndal. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden.

BRÅ (Brottsförebyggande rådet) är ett rådgivande organ som har till uppgift att förse respektive nämnd med information om det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Detta råd samordnas av utsedd BRÅ-samordnare.

Brottsförebyggande rådet i Mölndal (BRÅ) ansvarar för att arbetet drivs framåt och ser till att revidera, utveckla och följa upp samarbetet.

Vilka är med i Brottsförebyggande rådet?

My Högfeldt (MP)

Ordförande

Marie Lindqvist

Vice ordförande

Mio Saba

Förvaltnings­chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Mikael Olow

Avdelningschef, kultur- och fritidsförvaltningen

Dan Windt

Polischef, lokalområde syd

Niklas Svensson

Kommunpolis, lokalområde syd

Helena Söderberg

Brottsförebyggande samordnare, stadsledningsförvaltningen

Richard Bengtsson

Säkerhetshandläggare, stadsledningsförvaltningen

Trygg i Mölndal

Den lokala problembilden är föränderlig och revideras efter behov i den lokala åtgärdsplanen som är ett samverkansavtal som tecknas mellan Mölndals stad och polisen enligt ”Trygg i-modellen”.

Överenskommelsen innefattar också ett gemensamt medborgarlöftePDF som formuleras årligen utifrån medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och lokala lägesbilder.

Utifrån problembilden upprättas en samlad åtgärdsplan. I denna specificeras områden som valts ut, målsättningen med arbetet samt respektive parts åtagande för att komma tillrätta med problembilden. Åtgärdsplanen ska fungera som stöd och planering i det gemensamma arbetet och tydliggöra mål, åtgärder, ansvar, uppföljning och utvärdering.

Brottsförebyggande rådet i Mölndal (BRÅ) ansvarar för att arbetet drivs framåt och ser till att revidera, utveckla och följa upp samarbetet.

 

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-26 10.40