Brotts­förebyggande rådet

Mölndals stad och Polismyndigheten i Västra Götaland samarbetar kring det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i Mölndal. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden.

BRÅ (Brottsförebyggande rådet) är ett rådgivande organ som har till uppgift att förse respektive nämnd med information om det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Detta råd samordnas av utsedd BRÅ-samordnare.

Brottsförebyggande rådet i Mölndal (BRÅ) ansvarar för att arbetet drivs framåt och ser till att revidera, utveckla och följa upp samarbetet.

Vilka är med i Brottsförebyggande rådet?

My Högfeldt (MP)

Ordförande

Marie Lindqvist

Vice ordförande

Mio Saba

Förvaltnings­chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Åsa Banic Pedersen

Avdelningschef, kultur- och fritidsförvaltningen

Dan Windt

Polischef, lokalområde syd

Niklas Svensson

Kommunpolis, lokalområde syd

Helena Söderberg

Brottsförebyggande samordnare, stadsledningsförvaltningen

Trygg i Mölndal

Trygg i Mölndal med ett gemensamt medborgarlöfte Pdf, 946.6 kB.arbetas fram utifrån medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och lokala lägesbilder. Den lokala trygghetsbilden är föränderlig och därför revideras dokumenten nedan fortlöpande. Problembilden upprättas i en samlad åtgärdsplan, i den specificeras områden som valts ut. Åtgärdsplanen ska fungera som stöd och planering i det gemensamma arbetet och tydliggöra mål, åtgärder, ansvar, uppföljning och utvärdering.

Samverkansavtalet Pdf, 865.6 kB. är en överenskommelse mellan Mölndals stad och Lokalpolisområde Storgöteborg syd och revideras efter behov. Målsättningen är att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden.

I arbetet Trygg i Mölndal finns också ett gemensamt Medborgarlöfte som även det är ett åtagande mellan Lokalpolisområde Storgöteborg Syd och Mölndals stad. Den uppdateras årligen och innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem. Medborgarlöftet finner ni här:

Brottsförebyggande rådet i Mölndal (BRÅ) ansvarar för att arbetet drivs framåt och ser till att revidera, utveckla och följa upp samarbetet.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad