Bestämmelser för allmänheten

I Mölndals stads lokala föreskrifter hittar du information om lokala regler som gäller i kommunen. De kompletterar de nationella lagarna och förordningarna.

Lokal ordningsstadga

Lokala ordningsstadgan Pdf, 93.2 kB. samt bilaga till ordningsstadga Pdf, 18.2 MB. innehåller ordningsregler som gäller i Mölndals stad. Reglerna handlar bland annat om:

 • Koppling av hundar
 • Camping
 • Affischering
 • Lastning av varor
 • Ambulerande försäljning

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 144.6 kB. innehåller bestämmelser om:

 • Enskilt avlopp
 • Värmepumpar
 • Djurhållning i tätbebyggt område
 • Tomgångskörning
 • Spridning av gödsel
 • Värmepumpar
 • Eldning

Föreskrift för gaturenhållning

Hur gator och trottoarer ska renhållas bestäms av föreskrifterna för gaturenhållning Pdf, 186.9 kB.. De anger till exempel vad som är fastighetsägarens ansvar när det gäller snöröjning.

Torghandelsföreskrifter

Information om torghandel regleras i torghandelsstadgan.

Vatten och avloppstjänster

Allmänna bestämmelser för användande av vatten och avloppstjänster Pdf, 331.9 kB. innehåller bestämmelser om fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen.

 

Dela på:

Senast uppdaterad