Bestämmelser för allmänheten

I Mölndals stads lokala föreskrifter hittar du information om lokala regler som gäller i kommunen. De kompletterar de nationella lagarna och förordningarna.

Lokala ordningsstadgan

Lokala ordningsstadgan Pdf, 93.2 kB. samt bilaga till ordningsstadga Pdf, 18.2 MB. innehåller ordningsregler som gäller i Mölndals stad. Reglerna handlar bland annat om:

 • Koppling av hundar
 • Camping
 • Affischering
 • Lastning av varor
 • Ambulerande försäljning

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 144.6 kB. innehåller bestämmelser om:

 • Enskilt avlopp
 • Värmepumpar
 • Djurhållning i tätbebyggt område
 • Tomgångskörning
 • Spridning av gödsel
 • Värmepumpar
 • Eldning

Torghandelsföreskrifter

Information om torghandel regleras i torghandelsstadgan.

Föreskrift för gaturenhållning

Hur gator och trottoarer ska renhållas bestäms av föreskrifterna för gaturenhållning. De anger till exempel vad som är fastighetsägarens ansvar när det gäller snöröjning.

Vatten och avloppstjänster

ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av vatten och avloppstjänster i Mölndals stad Pdf, 331.9 kB. innehåller bestämmelser om:

 • Fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen.


Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad