Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Pressbilder politiker

Bilderna kan laddas ner och får användas i sammanhang som rör Mölndals stad. Fotografens namn ska alltid anges i anslutning till bilden.

Fotograf Emmy Jonsson (om inget annat anges)

Kommunfullmäktiges ordförande

Per Malm (M)
per.malm01@molndal.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kristian Vramsten (M) - ordförande, kommunalråd
kristian.vramsten@molndal.se

Stefan Gustafsson (S) - vice ordförande, kommunalråd
stefan.gustafsson@molndal.se

Merjem Maslo (M), kommunalråd
merjem.maslo@molndal.se

Marcus Claesson (L), kommunalråd
marcus.claesson@molndal.se

Pernilla Övermark (S), kommunalråd
pernilla.overmark@molndal.se

Ordföranden i kommunstyrelsens utskott

Arbetsgivar- och organisations­utskottet
Ingemar Johansson (C)
ingemar.johansson@molndal.se

Lokalstrategiska utskottet
Kajsa Hamnén (M)
kajsa.hamnen@molndal.se

Plan- och exploateringsutskottet
Marcus Claesson (L)
marcus.claesson@molndal.se

Sociala hållbarhetsutskottet
My Högfeldt (MP)
my.hogfeldt@molndal.s

Ordföranden i nämnder

Byggnadsnämnden
Adam F Laurén (KD)
adam.f.lauren@molndal.se

Krisledningsnämnden
Kristian Vramsten (M)
kristian.vramsten@molndal.se

Kultur- och fritidsnämnden
Glenn Grimhage (L)
glenn.grimhage@molndal.se

Miljönämnden
Anders Ådahl (C)
anders.adahl@molndal.se

Servicenämnden
Ingemar Johansson (C)
ingemar.johansson@molndal.se

Skolnämnden
Johanna Rantsi (M)
johanna.rantsi@molndal.se

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Carina Ekedahl (L)
carina.ekedahl@molndal.se

Tekniska nämnden
Anders Enelund (M)
anders.enelund@molndal.s

Utbildningsnämnden
Annika Bjerrhede (MP)
annika.bjerrhede@molndal.s

Valnämnden
Anders Karlsson (KD)
anders.karlsson01@molndal.se

Vård- och omsorgsnämnden
Göran Isacsson (M)
goran.isacsson@molndal.se

Överförmyndarnämnden
Amanda Brown Stjärnå (M)
amanda.brown-stjarna@molndal.se

Kontakt

Sonja Skäär
Kommunikations- och kanslienheten
031-315 13 04
sonja.skaar@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-13 11.23