Pressbilder politiker

Bilderna kan laddas ner och får användas i sammanhang som rör Mölndals stad. Fotografens namn ska alltid anges i anslutning till bilden.

Kommunfullmäktiges ordförande

Per Malm (M)
per.malm01@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Kommunalråd

Stefan Gustafsson (S), kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd
stefan.gustafsson@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Merjem Maslo (M), kommunstyrelsens vice ordförande, kommunalråd
merjem.maslo@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Eric Nilsson (C), kommunalråd
eric.nilsson@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Elin Andersson (L), kommunalråd
elin.andersson@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Pernilla Övermark (S), kommunalråd
pernilla.overmark@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Ordföranden i kommunstyrelsens utskott

Arbetsutskottet
Stefan Gustafsson (S), ordförande
stefan.gustafsson@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Arbetsgivar- och organisations­utskottet
Ove Dröscher (S), ordförande
ove.droscher@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Lokalstrategiska utskottet
Linus Hedberg (M), ordförande
linus.hedberg@molndal.se

Plan- och exploateringsutskottet
Merjem Maslo (M), ordförande
merjem.maslo@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Sociala hållbarhetsutskottet
Elpida Georgitsi (S), ordförande
elpida.georgitsi@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Ordföranden i nämnder

Byggnadsnämnden
Tomas Angervik (S), ordförande
tomas.angervik@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Fredrik Lesell (L), vice ordförande
fredrik.lesell@molndal.se

Kultur- och fritidsnämnden
Ingvar Paulsson (M), ordförande
ingvar.paulsson@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Maria Martini (C), vice ordförande
maria.martini@molndal.se

Miljönämnden
Per H. Elofsson (M), ordförande
per.h.elofsson@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Sara Janhäll (C), vice ordförande
sara.janhall@molndal.se

Servicenämnden
Maka Achalbedachvili (S), ordförande
maka.achalbedachvili@molndal.se

Lennart Svensson (V), vice ordförande
lennart.svensson01@molndal.se

Skolnämnden
Kajsa Hamnén (M), ordförande
kajsa.hamnen@molndal.se

Marcus Claesson (L), vice ordförande
marcus.claesson@molndal.se

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Bernt A. Runberg (S), ordförande
bernt.runberg@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Jerker Halling (V), vice ordförande
jerker.halling@molndal.se

Tekniska nämnden
Göran Isacsson (M), ordförande
goran.isacsson@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Ulrika Frick (MP), vice ordförande
ulrika.frick@molndal.se

Utbildningsnämnden
Jacob Wihlborg (S), ordförande
jacob.wihlborg@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Karin Pollack (C), vice ordförande
karin.pollack@molndal.se

Vård- och omsorgsnämnden
Ove Dröscher (S), ordförande
ove.droscher@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Kenneth Wallengren (MP), vice ordförande
kenneth.wallengren@molndal.se

Valnämnden
Karin Vedlin (S), ordförande
karin.vedlin@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Anders Karlsson (KD), vice ordförande
anders.karlsson01@molndal.se

Överförmyndarnämnden
Annikka Hedberg (M), ordförande
annikka.hedberg@molndal.se

  • Bild saknas

Renée Sylvan (S), vice ordförande
renee.sylvan@kungsbacka.se

Dela på:

Senast uppdaterad