Pressbilder politiker

Bilderna kan laddas ner och får användas i sammanhang som rör Mölndals stad. Fotografens namn ska alltid anges i anslutning till bilden, Emmy Jonsson (om inget annat anges).

Val till stadens nämnder gjordes 2022-12-15 och gäller från 2023-01-01 och i anslutning till det uppdateras förteckningen nedan.

Kommunfullmäktiges ordförande

Per Malm (M)
per.malm01@molndal.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kristian Vramsten (M) - ordförande, kommunalråd
kristian.vramsten@molndal.se

Stefan Gustafsson (S) - vice ordförande, kommunalråd
stefan.gustafsson@molndal.se

Merjem Maslo (M), kommunalråd
merjem.maslo@molndal.se

Marcus Claesson (L), kommunalråd
marcus.claesson@molndal.se

Pernilla Övermark (S), kommunalråd
pernilla.overmark@molndal.se

Ordföranden i kommunstyrelsens utskott

Arbetsgivar- och organisations­utskottet
Ingemar Johansson (C)
ingemar.johansson@molndal.se

Lokalstrategiska utskottet
Kajsa Hamnén (M)
kajsa.hamnen@molndal.se

Plan- och exploateringsutskottet
Marcus Claesson (L)
marcus.claesson@molndal.se

Sociala hållbarhetsutskottet
My Högfeldt (MP)
my.hogfeldt@molndal.se

Ordföranden i nämnder

Byggnadsnämnden
Adam F Laurén (KD)
adam.f.lauren@molndal.se

Krisledningsnämnden
Kristian Vramsten (M)
kristian.vramsten@molndal.se

Kultur- och fritidsnämnden
Glenn Grimhage (L)
glenn.grimhage@molndal.se

Miljönämnden
Anders Ådahl (C)
anders.adahl@molndal.se

Servicenämnden
Ingemar Johansson (C)
ingemar.johansson@molndal.se

Skolnämnden
Johanna Rantsi (M)
johanna.rantsi@molndal.se

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Anita Almqvist (L)
anita.almqvist@molndal.se

Tekniska nämnden
Anders Enelund (M)
anders.enelund@molndal.se

Utbildningsnämnden
Annika Bjerrhede (MP)
annika.bjerrhede@molndal.se

Valnämnden
Anders Karlsson (KD)
anders.karlsson01@molndal.se

Vård- och omsorgsnämnden
Göran Isacsson (M)
goran.isacsson@molndal.se

Överförmyndarnämnden
Amanda Brown Stjärnå (M)
amanda.brown-stjarna@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad