Visuell identitet

I Mölndals stads riktlinjer för visuell identitet finns anvisningar för hur Mölndals stad som organisation ska uttrycka sig i sin visuella kommunikation.

Med en visuell identitet Pdf, 5.3 MB. vill vi göra det enkelt för dig som invånare eller besökare att förstå att alla våra olika verksamheter är en del av Mölndals stad.

Vi hoppas att den ska skapa igenkänning och tydlighet i din kontakt med stadens olika verksamheter.

Logotyp

Logotypen är den tydligaste bäraren av stadens varumärke. Den är vårt kännetecken och ska alltid finnas med i våra olika kanaler, såväl tryckta som digitala, så att du som mottagare inte behöver tvivla på att det är Mölndals stad som är avsändare.

Kontakt

Kommunikations- och kanslienheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad