Visuell identitet

I Mölndals stads riktlinjer för visuell identitet finns anvisningar för hur vi som organisation ska uttrycka oss i vår visuella kommunikation.

Med en visuell identitet vill vi göra det enkelt för dig som invånare eller besökare att förstå att alla våra olika verksamheter är en del av Mölndals stad.

Syftet med vår visuella identitet är att den ska skapa igenkänning och tydlighet i din kontakt med stadens olika verksamheter.

Logotyp

Logotypen är den tydligaste bäraren av stadens varumärke. Den är vårt kännetecken och ska alltid finnas med i våra olika kanaler, såväl tryckta som digitala, så att du som mottagare inte behöver tvivla på att det är Mölndals stad som är avsändare.

Dela på:

Senast uppdaterad