Digiscreen

Projektet Digiscreen främjar läsutveckling och läsförståelse i skolan genom AI baserad lässcreening.

Efter ett lyckat pilotprojekt på Skånhällaskolan så har alla skolor i Mölndal kommit igång med projektet.

Eyetracker och AI

Verktyget heter Lexplore och mäter läsförmågan hos eleverna genom att med hjälp av en eyetracker kartlägga elevens ögonrörelser. Detta görs samtidigt som eleven läser. Vid ett screeningtillfälle sätter sig eleven tillrätta i stolen framför datorn och läser två korta texter från datorskärmen. Efter läsningen ställer läraren ett antal frågor kring läsförståelsen och sen skickas värdena iväg för analys av AI, artificiell intelligens. Bara några dagar senare publiceras elevresultaten i en webbportal på både grupp- och individnivå.

Datamodellen bygger på flera års forskning av barns läsförmåga och ger konkreta siffror men också rekommenderade insatser granskade av logopeder, lärare och specialpedagoger.

Resultaten följs upp

Eleverna screenas minst en gång per läsår och gör också uppföljningstester. Resultaten hjälper lärarna och eleverna, men har också blivit ett tydligt underlag vid samtal med vårdnadshavare.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad