Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen syftar till att ge alla barn rätt att bli behandlade med respekt och att få möjlighet att säga sin mening.

Barnkonventionen är rättsligt bindande och en del av internationell folkrätt, våra mänskliga rättigheter. Alla barn är olika och har vitt skilda förutsättningar. Konventionen syftar till att ge alla barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Åtgärder som rör barn ska utgå från vad som bedöms vara för barnets bästa.

I barnkonventionens mening är varje människa under 18 år ett barn. All världens barn omfattas av barnkonventionen.

54 artiklar, fyra grundläggande principer

Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav 42 av dem numera ingår i svensk lag. Artiklarna utgör en helhet och det går därför inte att lyfta ut endast en artikel och läsa den skild från de andra.

Fyra av artiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Dessa benämns som konventionens grundläggande principer och ska fungera som ett filter eller en grund för barnrättsarbetet.

De fyra grundläggande principerna:

  • Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3 - Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12 - Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Vårt arbete med barnkonventionen

Alla som arbetar i en offentlig verksamhet har en viktig roll i arbetet med att säkerställa rättigheterna för såväl det enskilda barnet som för gruppen barn.

Mölndals stads alla förvaltningar berörs av barnkonventionen på olika sätt. Några arbetar med barn som direkt målgrupp och andra påverkar barn indirekt genom prioriteringar och beslut.

Barnkonventionsveckan

Under Barnkonventionsveckan uppmärksammar vi särskilt barns rättigheter.


Dela på:

Senast uppdaterad