Bemötandeplan

Vi som är anställda i Mölndals stad finns till för dig. Mölndalsbornas perspektiv ska vara vägledande i allt vi gör. Tillsammans ska vi se till att mötet med staden och våra verksamheter fungerar bra för alla mölndalsbor. Detta framgår av stadens bemötandeplan som är vägledande för stadens arbete med mänskliga rättigheter.

Det vi gör ska fungera för alla

Du har rätt till ett lika bra bemötande och lika bra service oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös bakgrund, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller social ställning.

Vi har förståelse för att människors olika förutsättningar kräver att bemötande, språkbruk och information anpassas efter varje persons unika förutsättningar. Vi tar ansvar för att den som får ett beslut också förstår beslutet. Det kräver att vi är flexibla i mötet och i vår kommunikation. Vi försöker skapa förtroende och trygghet.

Idén om alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter är en grundläggande värdering i Mölndals stad. Denna värdering ska spegla vårt sätt att vara i samspelet med Mölndalsborna. Vi arbetar för att allas lika rättigheter i service och myndighetsutövning ska förverkligas. Jämställdhet, jämlikhet och värdighet kännetecknar vårt bemötande av mölndalsborna.

Vi har Mölndalsborna i fokus

Vi vill att Mölndalsborna upplever att tillgängligheten är bra och att vi är serviceinriktade. Vi håller vad vi lovar och återkommer inom utlovad tid. Vi ser till att den som kontaktar oss får svar från rätt person.

Vi lyssnar på dem som vi är till för. Vi behöver Mölndalsbornas synpunkter för att förbättra det vi gör.

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad