Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Jämställdhetspriset

Från och med 2018 delar Mölndals stad ut ett jämställdhetspris. Med priset vill vi belöna en person, grupp eller verksamhet som i sitt arbete bidrar till jämställdhet. Utöver priset delas också ett hedersomnämnande ut till anställd eller anställda, eller verksamhet inom stadens organisation.


Vision Mölndals stad 2022 visar inriktningen för hur staden ska utvecklas som plats att bo och verka på. Mölndal ska bli den hållbara staden där alla får chansen. Jämställdhetspriset är en del av detta sammanhang. Priset initierades i en motion som nu kommunfullmäktige har fattat beslut om.

Vinnare av priset 2018

Årets vinnare har gjort ett gediget arbete som kan ge andra inspiration. Vinnarna har en ambition att förändra och utmana könsroller som begränsar individers möjligheter och de bedöms bedriva ett arbete som gör skillnad för ökad jämställdhet.

IK Västra Mölndal Judoklubb

Vinnare av Mölndals stad Jämställdhetspris är Judoföreningen IK Västra Mölndal. De bedriver en bred verksamhet med grupper från tre år, unga, vuxna och för personer med funktionsnedsättning. Föreningen har under ett flertal år bedrivit ett aktivt arbete med att öka tjejers plats i judosammanhang, genom flera olika insatser. Arbetet tar sin utgångspunkt i föreningens vision att bedriva en verksamhet.

för alla oavsett ålder, kön, personliga förutsättningar eller ambitionsnivå i en trygg och säker miljö i positiv anda, på och utanför mattan” (ur verksamhetsberättelse 2017).

För att förbättra representativiteten mellan kvinnor och män i ledningen har föreningen sett över sina kompetenskrav förstyrelseledamöter och på så sätt skapat en mer jämställd styrelse.

Föreningen har dessutom en bred verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, vilket visar på både vilja och förmåga att vara en förening som når hela Mölndal. Exempelvis deltog två personer från föreningen i Special Olympics i Los Angeles 2015.

Den samlade bedömningen är att IKVM under flera år har bedrivit ett medvetet arbete som både synliggör och verkar för att minska skillnader mellan tjejers och killars förutsättningar i sporten. Föreningens arbete kan inspirera andra. Arbetet genomsyrar både verksamheten i vardagen och styrelsearbetet och bedrivs därmed både operativt och strategiskt, vilket gett resultat på flera nivåer.

Ett internt hedersomnämnande går till Verksamhetsområde integration, social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningens verksamhetsområde Integration har, utifrån tanken om att anamma ett rättighetsbaserat arbetssätt, drivit ett arbete med fokus på jämställdhet med målet att ge nyanlända kvinnor och män likvärdiga möjligheter. Därför tilldelas de det interna hedersomnämnandet.

Verksamheten har noterat att det främst var män som besökte verksamheten och då fick information, skrev under hyreskontrakt och sökte bistånd. För att säkerställa att kvinnor också blir delaktiga har en rad åtgärder vidtagits. I parrelationer är kvinnor registerhållare sedan september 2017, alltså den person ett ärende är registrerat på. Båda parter undertecknar avtal om försörjnings-stöd och båda kallas till möte vid förändringar i sitt ärende. På samma sätt har rutinerna för kontraktsskrivning för hyresavtal ändrats så att både kvinnor och män behandlas lika och får samma information och insyn.

Informationsmaterial har översatts till flera språk för att öka tillgängligheten. En brukargrupp av kvinnor som kommit till Sverige främst genom anknytning till mannen har skapats i syfte att förvaltningen ska få ökad kunskap om hur gruppen upplever mottagandet i Mölndal.

Arbetet har inneburit en faktisk förändring i administrativt arbetssätt som skapar jämlika förutsättningar i mottagandet. Det är ett exempel på praktiskt arbete som visar att Sverige inte bara säger sig främja jämställdhet utan också agerar jämställt.

Relaterad information

Kontakt

Sara Davidsson
Verksamhetsutvecklare
HR-strateg
031-3151738
sara.davidsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-18 11.29