Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Jämställdhetspriset

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. Från och med 2018 delar Mölndals stad ut ett jämställdhetspris. Med priset vill vi belöna en person, grupp eller verksamhet som i sitt arbete bidrar till jämställdhet. Utöver priset delas också ett hedersomnämnande ut till anställd eller anställda, eller verksamhet inom stadens organisation. Du kan nominera kandidater på den här sidan under perioden 15 januari 2018 till och med den 18 februari.

Vision Mölndals stad 2022 visar inriktningen för hur staden ska utvecklas som plats att bo och verka på. Mölndal ska bli den hållbara staden där alla får chansen. Jämställdhetspriset är en del av detta sammanhang. Priset initierades i en motion som nu kommunfullmäktige har fattat beslut om.

Så går det till

Under perioden 15 januari 2018 till och med den 18 februari 2018 kan du söka eller nominera till priset via webbformuläret nedan.

Kriterier

  • Arbetar aktivt med jämställdhet på ett sätt som gett synliga effekter.
  • Visar hur jämställdhetsperspektivet kan vara en del av vardagen.
  • Bidrar till att öka kunskapen om vinsterna med jämställdhet.
  • Visar prov på nytänkande perspektiv i jämställdhetsarbetet.
  • Är en förebild och inspiration för andra verksamheter.

Särskild uppmärksamhet ges till nominerade som:

  • Kopplar jämställdhetsarbetet till någon eller några av de övriga diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen, det vill säga könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Alla kan nominera kandidater till priset, så länge kandidaterna är verksamma i Mölndal. En jury föreslår därefter ett antal kandidater, och i april fattar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om vem som vinner jämställdhetspriset. Prisutdelning sker på nationaldagen den 6 juni.

Priset

Priset består av 10 000 kr samt diplom, blommor, uppmärksamhet och möjlighet att berätta om sin verksamhet. Anställda eller verksamhet inom staden får diplom och möjlighet att berätta om sitt jämställdhetsarbete.

Personen eller organisationen som du vill nominera

User information


Är det nominerade bidraget en del av Mölndals stads verksamhet? *

Dina kontaktuppgifter *
User information
Möjlighet att bifoga fil

Kontakt

Per Dagérus
HR-avdelningen
031-315 17 77
per.dagerus@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-15 11.11