Jämställdhetspriset

Sedan 2018 delar Mölndals stad ut ett jämställdhetspris. Med priset vill vi belöna en person, grupp eller verksamhet som i sitt arbete bidrar till jämställdhet. Utöver priset delas också ett hedersomnämnande ut till anställd eller anställda, eller verksamhet inom stadens organisation.

Nu kan du söka jämställdhetspriset. Anmälan är öppen till och med den 26 februari.

Vision Mölndals stad 2022 visar inriktningen för hur staden ska utvecklas som plats att bo och verka på. Mölndal ska bli den hållbara staden där alla får chansen. Jämställdhetspriset är en del av detta sammanhang.

Vinnare 2020

Vinnare av jämställdhetspriset 2020 är Fältgruppen på social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndals stad.

Motivering

Fältgruppen har bedrivit ett aktivt jämställdhetsarbete i nära samarbete med ungdomar inom ramen för sitt uppdrag. De möter unga i diskussion om jämställdhet, på sociala medier och i de övriga miljöer de rör sig. De har uppmärksammats i media och av kollegor i andra kommuner vilket gjort att deras arbete nått utanför Mölndals gränser. En av gruppens insatser har varit att uppmärksamma våld i ungas nära relationer och att adressera frågor såsom våld och porr bland unga bland annat genom att sprida kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt och med den egna kampanjen Ärduokej? Arbetet bedrivs utifrån gedigen kunskap i ämnet.

Genom sitt arbete uppfyller de flera av kriterierna: att arbetet sker på ett hållbart sätt genom att vara införlivat i ordinarie uppdrag, arbetet utgår ifrån en analys av aktuella jämställdhetsfrågor bland unga, de visar prov på nytänkande och är en förebild genom att de arbetar digitalt med att bemöta de kränkningar som sker på sociala medier. Fältgruppen tar initiativ och inspirerar till handling i frågorna. Arbetet bedöms kunna bidra till att uppfylla de nationella jämställdhetspolitiska målen, speciellt delmålen om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Det är fantastiskt roligt att få uppmärksamma fältgruppen genom att de tilldelas årets jämställdhetspris, säger My Högfeldt (MP), ordförande i kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott. Internet är en viktig arena idag för alla, men kanske främst för unga. Precis som det behövs vuxna på fritidsgårdar, behöver vuxna, professionella också finnas på internet. Fältgruppen visar på vikten av att lyfta frågan om jämställdhet i relationer, oavsett om de sker fysiskt eller digitalt, och bryter på så sätt ny mark i arbetet för jämställdhet i Mölndals stad.

Fältgruppen, vinnare av jämställdhetspriset 2020

Bildtext: Fältsekreterare Elsa Björklund, Elenore Thor och Signe Johansson – och My Högfeldt (MP) ordförande i kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott som delade ut priset i samband med sociala hållbarhetsutskottets möte i augusti 2020.

Vinnare av priset 2019

  • Olle Katz och hans volontärkollegor
  • Balltorps fritidsgård

Vinnare av priset 2018

  • IK Västra Mölndal Judoklubb
  • Verksamhetsområde integration, social- och arbetsmarknadsförvaltningen


Priset ska uppmärksamma person, grupp eller verksamhet som uppfyller en eller flera av dessa kriterier (utan inbördes prioriteringsordning):

  • Bidrar till att uppfylla de nationella jämställdhetspolitiska målen
  • Arbetet sker på ett hållbart sätt, exempelvis införlivats i vardagen eller innebär en förändring som håller över tid.
  • Arbetet sker utifrån en analys av jämställdhet i verksamheten
  • Bidrar till att sprida kunskap om jämställdhet
  • Visar prov på nytänkande arbete i sitt sammanhang (i exempelvis sin bransch eller verksamhetsområde)
  • Är en förebild och inspiration för andra (tolkas utifrån sitt sammanhang, som bland annat offentlig verksamhet, mansdominerad bransch)

Kontakt

Eleonor Björnfot
Verksamhetsutvecklare
031-315 17 90
eleonor.bjornfot@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad