Jämställdhetspriset

Från och med 2018 delar Mölndals stad ut ett jämställdhetspris. Med priset vill vi belöna en person, grupp eller verksamhet som i sitt arbete bidrar till jämställdhet. Utöver priset delas också ett hedersomnämnande ut till anställd eller anställda, eller verksamhet inom stadens organisation.

Nomineringen för 2020 har stängt. Nästa nomineringsperiod sker i januari 2021.

Vision Mölndals stad 2022 visar inriktningen för hur staden ska utvecklas som plats att bo och verka på. Mölndal ska bli den hållbara staden där alla får chansen. Jämställdhetspriset är en del av detta sammanhang.

Vinnare 2019

Årets vinnare inspirerar andra och visar att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en utmaning för hela samhället. De bedriver ett arbete som gör skillnad för ökad jämställdhet.

Olle Katz och hans volontärkollegor

Olle Katz och hans volontärkollegor som håller i samtalsgrupper. Samtalsgrupperna använder en beprövad arbetsform i nytt sammanhang skapar en arena för samtal kopplat till dagens aktuella jämställdhetsfrågor.

Samtalsgruppen blir en trygg plats för ett ömsesidigt utbyte och lärande. Kunniga ledare ger utrymme för reflektion och bidrar med kunskap. Initiativet visar att jämställdhet inte är en fråga för enbart kvinnor, samtidigt som samtal och möten lyfts fram som viktiga verktyg i arbetet.

Ett internt hedersomnämnande går till Balltorps fritidsgård

Balltorps fritidsgård vinner det interna hedersomnämnandet. De arbetar medvetet för att skapa en trygg mötesplats och ett klimat på fritidsgården där både tjejer och killar(och alla andra) känner sig välkomna.

Genom sitt årshjul har fritidsgården skapat sammanhang och kontinuitet över året i arbetet med mänskliga rättigheter och jämställdhet. Fritidsgården har en medveten metodik i hur de tar sig an frågorna och tar tillvara ungdomarnas engagemang.

Ungdomarnas kunskap och förståelse ökar genom diskussioner och reflektioner utifrån olika perspektiv i ett vardagsnära sammanhang.

Vinnare av priset 2018

  • IK Västra Mölndal Judoklubb
  • Verksamhetsområde integration, social- och arbetsmarknadsförvaltningen


Priset ska uppmärksamma person, grupp eller verksamhet som uppfyller en eller flera av dessa kriterier (utan inbördes prioriteringsordning):

  • Bidrar till att uppfylla de nationella jämställdhetspolitiska målen
  • Arbetet sker på ett hållbart sätt, exempelvis införlivats i vardagen eller innebär en förändring som håller över tid.
  • Arbetet sker utifrån en analys av jämställdhet i verksamheten
  • Bidrar till att sprida kunskap om jämställdhet
  • Visar prov på nytänkande arbete i sitt sammanhang (i exempelvis sin bransch eller verksamhetsområde)
  • Är en förebild och inspiration för andra (tolkas utifrån sitt sammanhang, som bland annat offentlig verksamhet, mansdominerad bransch)

Kontakt

Sara Davidsson
Verksamhetsutvecklare
HR-strateg
031-3151738
sara.davidsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-19 13.52