Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Projekt för arbete och mångfald i Mölndal

Projektet FRAMMs logotyp


Projekt FRAMM är en tvåårig kompetensutvecklande insats som pågår fram till hösten 2018. Projektet riktar sig främst till Mölndals stads 230 chefer och 90 strategiska nyckelpersoner.

Om projektet FRAMM

Satsningen ska öka organisationens kunskap om mänskliga rättigheter, hur diskriminering kan förhindras och hur lika rättigheter kan främjas i olika verksamheter. Projektet ska också identifiera områden för fortsatt arbete med att integrera ett rättighetsperspektiv i varje verksamhet. Deltagarna får kunskap genom utbildning, handledning och kollegialt lärande. Dessutom ingår analys av den egna verksamheten och dialog med medarbetare.

Syftet är att projekt FRAMM också ska ge deltagarna ökade kunskaper så att staden kan bli en mer inkluderande arbetsplats. En bredare kompetens och mångfald bland våra anställda hjälper i sin tur staden i uppdraget att ge likvärdig service till medborgarna.

FRAMM medfinansieras av den Europeiska socialfonden.

Relaterad information

Folder om projektet FRAMMPDF
Broschyren En stad för alla, mänskliga rättigheter i våra verksamheterPDF

Kontakt

Hillevi Funck
Folkhälsoplanerare
Stadsledningsförvaltningen
031-315 13 15
0707-69 03 73
hillevi.funck@molndal.se

Tove Örjansdotter
Folkhälsosamordnare
Kultur- och fritidsförvaltningen
0704-61 76 85
tove.orjansdotter@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-21 07.43