Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

För partier

Information för de politiska partierna rörande Europaparlamentsvalet 2019.

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val och folkomröstningar. Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har hela ansvaret för förtidsröstningen i kommunen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Placering av valsedlar

Valnämnden beslutar att vid valet till Europaparlamentet 2019 ska, för en likvärdig exponering, alla valsedlar placeras i bokstavsordning från vänster till höger i ett valsedelställ. Varje parti får ett fack i valsedelstället. De partier som fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste Europaparlamentsvalen och hos valmyndigheten begärt att få sina valsedlar utlagda kommer att få sina valsedlar utlagda av valnämnden i samtliga val- och röstningslokaler.

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, ska själva lämna sina valsedlar i vallokalen eller röstningslokalen enligt följande:

  • Stadens förtidsröstningslokaler, Mölndals galleria och biblioteken i Kållered och Lindome, ska kunna ta emot valsedlar under ordinarie öppettider från och med 8 maj.
  • Valsedlar till den särskilda förtidsröstningen på vårdinrättningar ska kunna tas emot av valkansliet från och med 6 maj.
  • På valdagen 26 maj ska vallokalerna kunna ta emot valsedlar från och med kl. 07:30.
  • Partierna ska lämna valsedlar till röstmottagarna som ansvarar för att placera dem rätt i valsedelstället. Det är endast tillåtet att använda det ställ som valnämnden tillhandahåller. Facken rymmer inte så många valsedlar, vilket kan innebära att röstmottagarna får ta emot valsedlar för att sedan fylla på i respektive fack. Röstmottagarna har dock inget ansvar för att kontakta respektive parti om valsedlar tar slut. Det är partiernas ansvar att kontrollera detta.

Politiska partier som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda kan lämna namnvalsedlar på följande platser och tider:

Förtidsröstning 8 till och med den 26 maj 2019
Stadens förtidsröstningslokaler, biblioteken i Kållered och Lindome, samt Mölndals Galleria tar emot namnvalsedlar under ordinarie öppettider från och med 8 maj.
Här hittar du kontaktuppgifter till biblioteken och Mölndal Galleria.

Särskild förtidsröstning på vårdinrättningar
För att underlätta för boende på vårdinrättningar anordnar valnämnden förtidsröstning på äldreboenden, ungdomshem och kriminalvårdsanstalt under perioden 13 maj- 21 maj. Namnvalsedlar till den särskilda förtidsröstningen på vårdinrättningar kan lämnas till informationscentralen i Mölndals stadshus under ordinarie öppettider från och 6 maj. Här hittar du kontaktuppgifter till informationscentralen.

Valdagen 26 maj 2019
Mölndal har 44 valdistrikt. På valdagen 26 maj tar respektive vallokal emot namnvalsedlar från och med kl. 07:30. Här hittar du en lista med adressuppgifter till samtliga lokaler.  Alternativt kan du använda denna excellfilExcel. Du kan även hitta dem via stadens karta där det finns en bra Hitta-hit-funktion om du klickar på respektive lokal.

Vid frågor under valdagen kan partierna ringa
valnämndens valjour
031- 315 12 12. 

Ny riktlinje för propaganda vid val och förtidsröstningslokaler

Relaterad information

Kontakt

Carl Henrik Ronge
Valnämndens sekreterare
031-315 12 65
carl.henrik.ronge@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 08.28