För partier

Information för de politiska partierna rörande de allmänna valen 2022.

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val och folkomröstningar. Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har hela ansvaret för förtidsröstningen i kommunen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Placering av valsedlar

Färgordning ska vara gul, vit, blå. Blanka valsedlar ska stå nedanför övriga. Valsedlar för varje typ av val ställs alltid i egen rad. Partierna ska lämna namnvalsedlar till röstmottagarna som ansvarar för att placera dem rätt i valsedelstället.

Det är endast tillåtet att använda de ställ som valnämnden tillhandahåller. Det är röstmottagare som placerar valsedlar och ansvarar för att fylla på stället. Röstmottagarna har dock inget ansvar för att kontakta respektive parti om namnvalsedlarna tar slut. Det är partiernas ansvar att kontrollera detta.

Stadens 4 förtidsröstningslokaler, i Mölndal, Kållered och Lindome, ska kunna ta emot namnvalsedlar under sina ordinarie öppettider från och med 24 augusti.

Vid de allmänna valen 2022 ska valsedlar, partivalsedlar och blanka valsedlar placeras i bokstavsordning i ett (1) valsedelställ och namnvalsedlarna ska placeras i övriga två ställ i bokstavsordning.

Distribution av namnvalsedlar

Det är de politiska partierna ansvar att distribuera namnvalsedlar till val- och röstningslokaler. Partierna ska lämna namnvalsedlarna till röstmottagarna som ansvarar för att placera dem rätt i valsedelstället.

Det finns vissa undantag, men endast vad gäller förtidsröstningen och särskild förtidsröstning på vårdinrättningar. Se information under respektive rubrik nedan.

Förtidsröstning 24 augusti till och med den 11 september 2022

Namnvalsedlar till förtidsröstningen kan lämnas till valkansliet via Kontaktcenter i Mölndals stadshus under ordinarie öppettider under perioden 22-23 augusti. Från och med 24 augusti tar stadens fyra förtidsröstningslokaler emot namnvalsedlar under ordinarie öppettider.
Här hittar du kontaktuppgifter till kontaktcenter.

Särskild förtidsröstning på vårdinrättningar

För att underlätta för boende på vårdinrättningar anordnar valnämnden förtidsröstning på äldreboenden, ungdomshem och kriminalvårdsanstalt under perioden 26 augusti- 7 september. Namnvalsedlar till den särskilda förtidsröstningen på vårdinrättningar kan lämnas till valkansliet via Kontaktcenter i Mölndals stadshus under ordinarie öppettider från och med 22 augusti. Här hittar du kontaktuppgifter till kontaktcenter.

Valdagen 11 september 2022

Mölndal har 46 valdistrikt. På valdagen 11 september tar respektive vallokal emot namnvalsedlar från och med kl. 07:30.

Vid frågor under valdagen kan partierna ringa valnämndens valjour
031- 315 12 12. 


Kontakt

Valnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad