Enkät röstmottagare vallokal

1. Jag tjänstgjorde i distrikt:
1. Jag tjänstgjorde i distrikt:


2a. Vad anser du om valmyndighetens filmer och tester du gick igenom på egen hand innan utbildningen?
2a. Vad anser du om valmyndighetens filmer och tester du gick igenom på egen hand innan utbildningen?
3a. Vad anser du om valkansliets utbildning i stadshuset?
3a. Vad anser du om valkansliets utbildning i stadshuset?
4a. Anser du att bemanningen var tillräcklig för ditt distrikt?
4a. Anser du att bemanningen var tillräcklig för ditt distrikt?5a. Hur fungerade röstmottagningen t.ex. id-kontroll, köer m.m.?
5a. Hur fungerade röstmottagningen t.ex. id-kontroll, köer m.m.?
6a. Hur fungerade rösträkningen?
6a. Hur fungerade rösträkningen?
7a. Hur fungerade samarbetet i arbetslaget?
7a. Hur fungerade samarbetet i arbetslaget?
8a. Hur fungerade vallokalen med avseende på tillgänglighet och arbetsmiljö?
8a. Hur fungerade vallokalen med avseende på tillgänglighet och arbetsmiljö?
9a. Hur fungerade de skärmar som skyddade valsedlarna?
9a. Hur fungerade de skärmar som skyddade valsedlarna?
10a. Vad anser du om servicen från vallokalens vaktmästare?
10a. Vad anser du om servicen från vallokalens vaktmästare?
11a. Vad anser du om webben som du använde för att godkänna deltagande i valet m.m.?
11a. Vad anser du om webben som du använde för att godkänna deltagande i valet m.m.?
12a. Om du var med och rapporterade till valnämnden, hur fungerade mottagningen i stadshuset?
12a. Om du var med och rapporterade till valnämnden, hur fungerade mottagningen i stadshuset?

Kontakt

Carl Henrik Ronge
Valnämndens sekreterare
031-315 12 65
carl.henrik.ronge@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad