Vision Mölndal 2022

"Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige." Så lyder vår vision, Mölndal 2022.

Visionen består av tre fokusområden

Till varje fokusområde finns en beskrivning av hur vi tänker oss vägen dit.

Varför behövs en vision?

Vi behöver en gemensam framtidsbild för att Mölndal ska bli en ännu bättre stad för alla som bor och verkar här. Med visionen har vi bestämt en inriktning för hur Mölndal ska utvecklas fram till 2022.

Vi har utformat visionen tillsammans med Mölndalsbor, företag, föreningsliv och våra grannkommuner. Visionen ska kraftsamla hela staden med siktet inställt på ett Mölndal i toppklass. Tillsammans förverkligar vi vår vision.

Mölndals stads ansvar och roll

Visionen ska ligga till grund för strategisk planering och utveckling i Mölndals stad. Med visionen som grund sätter de folkvalda mål för vad som ska uppnås för att visionen ska förverkligas. Mölndals stad följer årligen upp och återrapporterar hur arbetet med att uppnå Vision Mölndal 2022 fortskrider.

Så har visionen tagits fram

Mölndals stads kommunstyrelse beslutade i september 2012 om att staden ska ta fram en vision som beskriver livet i Mölndal 2022. Kommunstyrelsen beslutade att visionsarbetet ska utgå från följande grundstenar:

  • Mänsklig, ekonomisk och social tillväxt
  • Livskvalitet, livsmiljö, hälsa
  • Sammanhållen, levande och spännande stad
  • Identitet och stolthet kopplat till innovativa förädlade historiska miljöer
  • Närheten till Göteborg
  • Mölndal, Västsverige och världen

Tillsammans med Mölndalsbor, föreningar, företag och andra intresserade i och kring Mölndal har Mölndals stad under hösten 2012 och våren 2013 arbetat med att skapa en framtidsbild av Mölndal år 2022. Staden genomförde bland annat en rad workshops med både företagare och unga för att ta reda på hur de tänker sig framtidens Mölndal.

Över 400 drömmar om framtidens Mölndal strömmade också in till visionsprojektets hemsida www.drommenommolndal.se under perioden 15 januari till 5 april 2013. De gav en god fingervisning om vad Mölndalsbor och andra intresserade tycker är viktigt när vi utvecklar framtidens Mölndal.

Drömmarna har varit ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram Mölndal vision 2022. Alla drömmarna har sammanställts i en rapport, Drömmen om Mölndal, som du kan ta del av om du vill veta mer om Mölndalsbornas drömmar.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad