Nu ser vi över visionen för Mölndal

Mölndal Vision 2022 närmar sig sitt slut. Det är dags att blicka framåt och se vad vi behöver ändra. Mycket är fortfarande aktuellt att sträva mot, annat har vi kanske redan uppnått. Nu vi vill höra din åsikt. Vad tycker du att vi ska ändra i Mölndals vision?

Människor på en uteservering i Mölndals innerstad

Mölndal vision 2022

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Visionen består av tre fokusområden

Fokusområdena beskriver hur vi tänker oss att vi ska uppnå visionen.

1. En modig stad med tydlig historia
Mölndal har en sammanhållen och unik stadskänsla där vi använder våra historiska miljöer på nya spännande sätt. Vi har en tillgänglig, levande stad där människor möts och upplever tillit och mångfald. Den livfulla stadskärnan stärker hela Mölndals utveckling.

2. Mölndal förstärker Västsverige
Vår kunskap och kreativitet förstärker Västsverige. I Mölndal föds och utvecklas de bästa idéerna. Vi är ledande i arbetet med att utveckla smarta lösningar, som stärker vår storstadsregion. Närheten till Göteborg är en tillgång för Mölndal. Vi är en attraktiv del av storstaden med en egen kreativ profil.

3. En hållbar stad där vi växer och mår bra
Mölndal växer och vi blir fler. Unga människor söker sig till Mölndal för att leva och bo. Här kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Alla får chansen. Här finns attraktiva bostäder och en grön livsmiljö. Smidiga kommunikationer gör det enkelt att besöka Mölndal och att leva här. I Mölndal blomstrar både stad och land.

Nu undrar vi - vad tycker du att vi behöver ändra i visionen för Mölndal?

Hjälp oss att ta reda på det genom att svara på frågorna i formuläret nedan. Du kan lämna dina synpunkter till och med den 5 december.Vi undrar om du som lämnar din synpunkt gör det i egenskap av att vara * (obligatorisk)
Vi undrar om du som lämnar din synpunkt gör det i egenskap av att vara


Det går bra att fylla i flera alternativ

Varför behövs en vision?

För att Mölndal ska kunna bli en ännu bättre stad för alla som bor och verkar här så behöver vi ha en gemensam framtidsbild, en vision. Med den nya visionen bestämmer vi tillsammans en inriktning för hur Mölndal ska utvecklas.

Visionen ska ligga till grund för strategisk planering och utveckling i Mölndals stad. Med visionen som grund sätter de folkvalda mål för vad som ska uppnås för att visionen ska förverkligas.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad