Äldre

Du som är äldre och behöver stöd och hjälp för att klara av din vardag kan vända dig till oss på vård- och omsorgsförvaltningen. Vi erbjuder även en mängd hälsofrämjande aktiviteter som ger stimulans, glädje, gemenskap och som håller dig frisk längre.

Håller hand. Foto: Sabine van Erp, Pixabay

Bo kvar hemma

Du som har svårt att klara ditt dagliga liv kan ansöka om stöd för att kunna bo kvar hemma och leva ett tryggt och självständigt liv.

Äldreomsorgen i Mölndals stad kan hjälpa dig med en mängd olika saker. Du kan exempelvis få hjälp med personlig omvårdnad, städning och tvätt. Eller hjälp med att komma iväg till en aktivitet, handla mat eller få ett trygghetslarm installerat.

Värna hälsan

Genom att hålla igång kroppen och hjärnan håller vi oss friska. Den sociala delen är också viktig för vårt välmående. Mölndals stad har ett stort utbud av aktiviteter för dig som är senior. På våra mötesplatser och träffpunkter kan du umgås med andra seniorer, lära dig språk, spela kort, spela bingo, yoga, gymnastisera och mycket annat. I programmen för träffpunkterna hittar du flera aktiviteter. Aktiviteter som Mölndals stad erbjuder finns även i stadens evenemangskalender.

Fixartjänst för äldre

Du som bor i kommunen och är 70 år eller äldre kan utan kostnad anlita stadens egen fixare. Fixaren hjälper dig i ditt hem för att minska risken för fallolyckor.

Äldreboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. På ett äldreboende har du en egen lägenhet och tillgång till personal dygnet runt.

Patientnämnden

Du som är patient eller närstående kan vända dig till Patientnämnden när du upplever att vården inte fungerar som den ska. Dina synpunkter och klagomål är viktiga för att vården ska kunna bli bättre och säkrare.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad