Anhörigstöd

En stor del av all omsorg och vård utförs av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande. Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid, ska erbjudas olika former av stöd från kommunen enligt socialtjänstlagen.

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer.

Har du en närstående som på grund av långvarig sjukdom, ålder, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har behov av ditt stöd? Önskar du stöd i din roll som anhörig? Då är du välkommen att kontakta Anhöriglots.

Mölndals stads Anhöriglots erbjuder anhörigstöd till dig som är över 18 år.

Välkommen att kontakta oss på Anhöriglots.

Direkt stöd till anhöriga

Anhöriglots erbjuder:

  • Vägledning
  • Information
  • Stödsamtal
  • Aktiviteter

Du behöver inte ansöka om bistånd för att ta del av Anhöriglots service.

Indirekt stöd till anhöriga

  • Dagverksamhet
  • Boendestöd
  • Föräldrakurser
  • Familjerådgivning
  • God man

En del av insatserna kräver biståndsbeslut. Kontakta Anhöriglots vid frågor.

Avlösning

Behöver du avlösning för att exempelvis kunna delta i någon av våra aktiviteter? Kontakta kommunens biståndshandläggare i god tid.

Relaterad information

Kontakt

Anhöriglots
031-315 26 25
anhoriglots@molndal.se
Besöksadress
Kulturhuset Möllan
Göteborgsvägen 19, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Anhöriglots
431 82 Mölndal

Biståndshandläggare SoL
031–315 23 30
måndag–fredag kl. 9–10 och 13–14

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-05 10.33