Ansök om stöd

Om du inte själv klarar dina dagliga sysslor och ditt dagliga liv kan du ha rätt till stöd och hjälp.

Lag styr omsorgen om äldre

Du som är äldre och har behov av stöd kan få det tillgodosett genom Socialtjänstlagen, SoL.

Lagen ska tillgodose dina behov av hjälp i det dagliga livet för att uppnå skälig levnadsnivå. Utifrån SoL kan du ansöka om vissa insatser och sedan få ett beslut som är bedömt utifrån dina behov.

Du kan ansöka om följande insatser enligt socialtjänstlagen

Så ansöker du

Du kontaktar en socialsekreterare för att göra en ansökan. Ansökan kan du göra via telefon, på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en socialsekreterare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut utifrån dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad