Korttidsvård

Du som behöver extra vård och rehabilitering kan få korttidsvård dygnet runt under en begränsad tid. Du kan ha rätt till en plats i samband med rehabilitering efter en sjukhusvistelse, i väntan på annat boende, eller för att en anhörig ska få avlösning.

Enheten för korttidsvård har möblerade rum och det finns tillgång till gemensamt kök. På enheten för korttidsvård arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Vad kostar det?

Kostnaden för korttidsboende och mat finner du på sidan 10 i avgiftsbroschyrenPDF.

Så ansöker du

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov. Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad