Korttidsplats

Du kan beviljas en korttidsplats om du av något skäl inte kan återvända hem direkt efter en sjukhusvistelse. Det handlar om en tidsbegränsad vistelse, allt från några dagar till några veckor, beroende på dina behov.

Fallströmmens korttidsenhet

I Mölndals stad finns en specialiserad enhet för korttidsplatser: Fallströmmens korttidsenhet. Enheten har möblerade rum och det finns tillgång till gemensamt kök. På enheten arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Vad kostar det?

Kostnaden för korttidsplats och mat finner du i avgiftsbroschyren Pdf, 333.3 kB..

Så ansöker du

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov. Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad