Ledsagare för äldre

Du som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att delta i kultur- och fritidsaktiviteter eller besöka släktingar och vänner, kan ha rätt till ledsagare. 

Ledsagaren ska ge dig möjlighet att ha en aktiv fritid genom att ge stöd till och från samt under aktiviteten. Du får en personlig service som är anpassad efter ditt behov. Ledsagning kan vara ett regelbundet stöd eller en insats vid enstaka tillfällen.

Vad kostar det?

Ledsagning är avgiftsfri. Däremot får du själv betala för dina egna omkostnader i samband med exempelvis aktiviteter, bussbiljett eller fika.

Så ansöker du

Du kontaktar en handläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Ledsagning får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad