Kundval ledsagning

I Mölndals stad har vi valfrihet inom ledsagning. Det innebär att du som har rätt till ledsagning själv får välja vem som utför den.

Kundvalet grundar sig i lagen om valfrihetssystem, LOV och har som syfte att öka inflytandet och delaktigheten för dig som bor i Mölndal.

Godkända utförare uppfyller de kraven staden ställer. Kvaliteten på ledsagning följs regelbundet upp, på samma sätt hos alla utförare.

Så väljer du

Följande godkända utförare kan du välja mellan:

När du bestämt dig för vilken utförare du vill välja fyller du i svarsblanketten och skickar den till FRISVAR Vård och omsorg, 431 20 Mölndal.

Måste jag välja?

Valet är frivilligt. Den som av olika skäl inte kan välja själv får ta hjälp av anhörig eller närstående, god man eller annan laglig företrädare. För den som inte vill eller kan välja finns ett ickevalsalternativ utifrån en turordningsprincip.

Så byter du

Om du vill välja en ny utförare går det bra. Det tar två veckor att starta upp med en ny utförare. Valet görs om på samma sätt som du gjorde första gången, genom att du fyller i svarsblanketten på nytt och skickar den till din handläggare.

Du måste meddela din handläggare senast två veckor innan du vill att den nya utföraren ska börja. Din handläggare sköter alla kontakter med både den nya och den gamla utföraren.

Tilläggstjänster

Vissa utförare kan erbjuda dig tilläggstjänster. Det kan till exempel vara gräsklippning, hantverkarhjälp eller en extra promenad. Om du vill ha en syssla utförd som inte omfattas av ditt biståndsbeslut kontaktar du utföraren och står själv för kostnaden.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad