Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ledsagarservice för äldre

Du som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att delta i kultur- och fritidsaktiviteter eller besöka släktingar och vänner, kan ha rätt till ledsagarservice. 

Ledsagaren ska ge dig möjlighet att ha en aktiv fritid genom att ge stöd till och från samt under aktiviteten. Du får en personlig service som är anpassad efter ditt behov. Ledsagarservice kan vara ett regelbundet stöd eller en insats vid enstaka tillfällen.

Eget val

För att öka ditt inflytande och din delaktighet har Mölndals stad valfrihet inom ledsagarservice. Du som har rätt till ledsagarservice kan själv välja utförare av stödet. Vi kallar det Kundval ledsagarservice.

Utförarna av ledsagarservice är godkända av Mölndals stad och uppfyller de kvalitetskrav som staden ställer. Mölndals stad gör regelbundna uppföljningar av alla utförare.

Vad kostar det?

Ledsagarservice är avgiftsfri. Däremot kan omkostnader för till exempel aktiviteter, bussbiljett och fika förekomma.

Så ansöker du

Du kontaktar en handläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Ledsagarservice får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård och omsorg direkt
031-315 24 00

Telefontid
måndag - torsdag kl. 13.00-15.00

Vad är Vård och omsorg direkt?PDF

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Biståndshandläggare
031-315 10 00
må - fr 9.00-10.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-10-10 13.58