Matserveringar

Några av restaurangerna på Mölndals stads äldreboenden är öppna för besökande matgäster. Här kan också du som är pensionär äta lunch till subventionerat pris.

För besökande matgäster

Restaurangerna på dessa äldreboenden har öppet varje dag och du behöver inte boka plats.

Öppettider och priser

  • Lunch serveras klockan 12–13.30.
  • Fässbergshemmet har enbart take-away-lunch på helgerna.
  • Pris 90 kronor för alla gäster.*

*Nytt pris för seniorer 2023

Du som är 66 år och äldre, eller kan uppvisa ett pensionsintyg, kan äta lunch på äldreboenden för 75 kronor. Detta gäller från 1 januari 2023.

Menyer

Du hittar alla menyer till de flesta av våra äldreboenden på webbplatsen omsorgen.

Menyn via mobilen

Ladda ner appen Omsorgen till din mobiltelefon för att snabbt få koll på vad som erbjuds på äldreboendet. Du kan se matsedlarna för flera veckor i taget.

Träffpunkter - mötesplatser för seniorer

Du vet väl om att det finns olika mötesplatser för dig som vill träffa andra seniorer och delta i olika aktiviteter. Läs mer om Träffpunkter.

Kontakt

Serviceförvaltningen
Torggatan 1A
431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad