Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vilket stöd kan man få

Om du inte själv klarar dina dagliga sysslor och ditt dagliga liv kan du ha rätt till stöd och hjälp. Lagen som reglerar omsorgen om äldre kallas socialtjänstlagen, SoL. Här kan du läsa mer om vad lagen betyder för dig.

Lag som styr omsorgen om äldre

Du som är äldre och har behov av stöd kan få det tillgodosett genom socialtjänstlagen, SoL. Lagen ska tillgodose dina behov av hjälp i det dagliga livet för att uppnå skälig levnadsnivå. Utifrån SoL kan du ansöka om vissa insatser och sedan få ett beslut som är bedömt utifrån dina behov.

Du kan ansöka om följande insatser enligt socialtjänstlagen:

Kontakt

Vård- och omsorgsvägledare
031–315 24 00

Telefontid
måndag–fredag
klockan 9–11 och 13–15

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031–315 10 00 växel
031–315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Biståndshandläggare
031–315 23 30
måndag–fredag kl. 9–10

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-20 11.05