Föreläsningar

Att få fördjupad kunskap kring sin närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning är det många anhöriga som efterfrågar. I höst erbjuder anhöriglots föreläsningar både digitalt och fysiskt.

Glömska- normalt åldrande eller demenssjukdom?

Föreläsning med Marianne Melkersson

Att glömma saker är något vi alla gör ibland, men var går gränsen för demens? Marianne Melkersson föreläser om åldrande, glömska och symtomen för demenssjukdom.

Marianne är överläkare, geriatriker och tidigare chef för Kungälvs sjukhus. Idag är hon ordförande i Stiftelsen Gott ledarskap som delar ut stipendium till årets enhetschef, som skapar en trygg bas både för de demenssjuka och personalen.

Datum och tid: Tisdag 14/9 klockan 14.30-15.30 Plats: Bio Etage, Almåsgången 1, Lindome
Anmälan: anhoriglots@molndal.se

Självmedkänsla

- en inspirationsföreläsning med Kina Nyman, diplomerad mindfulnessinstruktör

Självmedkänsla är en metod för att möta oss själva och livet med en vänligare och mer tålmodig röst. Att vara mer medkännande mot oss själva och det vi bär med oss i form av tankar, känslor, upplevelser och behov.

Under föreläsningen får du lära dig grunderna i självmedkänsla och vi provar på några korta övningar. När vi övar oss i självmedkänsla, stärker vi vår förmåga att förhålla oss till vårt eget inre, så som vi skulle bemöta en kär person som har det svårt, med tålamod, värme och acceptans.

Datum: Onsdag 29/9 klockan 17.30-19.00, digitalt via Zoom Anmälan: anhoriglots@molndal.se
Medarrangör: Härryda kommun

Föreläsningsserie - NPF

Under tre kvällar i höst kommer representanter från Attention Göteborg och Lerum att hålla digitala föreläsningar via Teams. Kvällarna är ett samarbete mellan anhörigstödet i Lerum, Härryda, Mölndal och Attention Lerum och Göteborg.

12 oktober - NPF för mor och farföräldrar

Carin Wass är aktiv i Attention Göteborg och har bred erfarenhet av att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, i familjen. Carin kommer att berättar om hur det är att leva i vår samtid med NPF och vilka utmaningar det för med sig. Hur kan vi på ett konstruktivt sätt hantera vardagen och stötta varandra? Hur beter sig barnbarnen och vad kan ligga bakom det beteendet?

21 oktober- Livet ut i vuxenlivet med NPF

Liten blir stor och plötsligt förändras ditt uppdrag som förälder. I samband med att ditt barn på 18-årsdagen tar steget ut i vuxenlivet behöver du ha kunskap om vad detta innebär för den med NPF och dig som förälder. I denna föreläsning får du grundläggande kunskap om saker som är bra att veta, med utgångspunkt i olika exempel. Föreläsningen leds av Linda Poidnakk som är styrelsemedlem i Attention Lerum och NPF-förälder.

18 november- Nätkoll

Vet vi, eller tror vi att vi vet vad våra barn gör bakom skärmen? Föreläsningen ger fakta om unga med NPF och deras extra utsatthet på nätet varvad med handfasta tips och råd till vuxna vad de kan tänka på i samtalen med barnet och dess förehavande på nätet.

Nätkoll är ett avslutat projekt genom ett samarbete mellan Attention Hisingen-Kungälv och Allmänna Arvsfonden. Åsa Hagström är ordförare i Attention Lerum, specialpedagog och mamma till barn med NPF. Hon är även utbildad att leda utbildningar i Nätkoll.

Datum och tid: Tisdag 14 september, 21 oktober och 18 november kl.18.00-20.00 Plats: Föreläsningarna är digitala via Teams. Anmälan: Anhöriglots 031-315 26 25 eller e-post anhoriglots@molndal.se


Det är aldrig för sent att må bra

om åldrande och psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer, men det är aldrig för sent att må bättre. Det finns hjälp att få och den psykiska ohälsan kan förebyggas. När någon drabbas av psykisk ohälsa är det fler som berörs, den som står nära påverkas också. Föreläsningen handlar om vad psykisk ohälsa är vad man själv kan göra för att förebygga det och vilken hjälp man kan få.

Susanne Rolfner Suvanto är en av landets främsta sakkunniga inom området äldre och äldres psykiska hälsa och ohälsa. Hon är författare, sjuksköterska, verksamhetsansvarig för omvårdnadsinstitutet, har varit utredare på socialstyrelsen och politiskt sakkunnig på socialdepartementet. Susanne ansvarade även för utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Datum: Onsdag 6/10 TID: 18.00-20.00

Plats: Dergårdsteatern, Alingsåsvägen 9 i Lerum

Anmälan: Biljett hämtas upp på biblioteket i Lerum, telefon 0302-521475 Medarrangör: Lerums Kommun

För möjlighet att se föreläsningen digitalt i efterhand, kontakta jessica.gustavsson@lerum.se eller på telefon 0302-522239

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad