Nationella anhörigdagen

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella Anhörigdagen den 6 oktober. Dagen instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005. Dagen uppmärksammas runt om i landet på olika sätt. I år erbjuder Anhöriglots en digital föreläsning tisdagen den 5 oktober.

Stöd till dig som anhörig

  • Anhörigstöd - Alla över 18 som känner ett behov av stöd och som är boende i Mölndal är välkommen till Anhörigstöd. Här får du stödsamtal och kan delta i grupper och dela erfarenheter med andra. Den du stöttar behöver inte vara boende i Mölndal. Är du yngre än 18 år och behöver anhörigstöd kan du kontakta oss så hänvisar vi dig vidare.
  • Rådgivningsbyrån - Till Rådgivningsbyrån kan du vända dig om du är anhörig till en person som dricker för mycket alkohol eller har problem med missbruk. Hos Rådgivningsbyrån kan du vara anonym och du registreras inte.
  • Stöd i föräldraskapet - Vi erbjuder olika former av stöd i föräldraskapet vilket både gäller dig som är förälder och dig som på annat sätt är en viktig vuxen i ett barns eller en tonårings liv, exempelvis som bonusförälder eller mor- eller farförälder.

  • Familjefridsteamet - Du som är orolig för att någon blir utsatt för kränkningar, hot eller våld i en nära relation, kan vända dig till familjefridsteamet.


Att stå bredvid när världen faller

Föreläsning med Marit Sahlström om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa.

I Marit Sahlströms hyllade debutroman ”Och runt mig faller världen” lyfter hon anhörigperspektivet utifrån egna erfarenheter, att vara den som står bredvid någon som mår dåligt.

Marit kommer också att berätta om sitt arbete med att stötta barn och unga i riskzon för utanförskap. Under femton år har Marit arbetat med hemmasittande unga på Stockholms Stadsmission och numera Magelungen Utveckling. 2019 kom hennes andra roman ”Skred ut” som handlar om att försöka räcka till men till slut tappa greppet om tillvaron och verkligheten.

Datum: Tisdag 5/10 digitalt via Zoom
TID: 18.00-20.00
ANMÄLAN: anhoriglots@molndal.se

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad