Samtalsgrupper och mötesplatser

Att träffa andra i liknande situation, få dela med sig och ta del av andras erfarenheter är något som uppskattas av många anhöriga. Här nedan finner du de samtalsgrupper som startar under våren.

Du är inte ensam- en samtalsserie för dig som stöttar någon vuxen med psykisk ohälsa

Genom att prata våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att se saker i nytt ljus. Och i ett nytt ljus kanske vi orkar och vågar ta nya steg och se att det faktiskt bär vidare. Förhoppningsvis kan den här gruppen få vara en plats för sådana samtal och där alla känslor är okej att känna.

Datum och tid: 6 torsdagar med start 28/10, klockan17.30-19.00.

Plats: Samtalsgruppen hålls digitalt via Teams

Anmälan: Anhöriglots 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se


Samtalsgrupp för mor- farföräldrar till barnbarn med funktionsnedsättning.

Välkommen att delta i en digital samtalsgrupp där du som mor- eller farföräldrar till ett barnbarn med funktionsnedsättning får möjlighet att möta andra som befinner sig i en liknande situation. Vi samtalar och delar tankar, upplevelser och erfarenheter med varandra.

Plats: Kursen hålls digitalt via Teams. Gruppen startar när vi är tillräckligt många anmälda.

Anmälan: Anhöriglots 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se


Samtalsgrupp för anhöriga till någon med ångestsyndrom

I samtalsgruppen finns möjlighet att möta och samtala med andra anhöriga till någon med ångestsyndrom. Tankar, känslor och erfarenheter delas. Gruppen hålls digitalt.

Intresseanmälan: till Ellinor som arbetar på Ångestsyndromsällskapet i Göteborg ellinor@angestgoteborg.se


Samtalsgrupp för föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa

Samtalsgruppen riktar sig till föräldrar vars barn drabbats av ångest, depression, utmattning eller psykos. Gruppen tar olika teman utifrån de behov och önskemål som finns i gruppen. Gruppen leds av Tina Jonsson leg. psykolog på St Lukas. Gruppen startas upp när vi har tillräckligt många deltagare. Gruppen kan hållas digitalt eller längre fram genom fysiska träffar.

Anmälan: anhoriglots@molndal.se eller telefon 031-315 26 25


Kontakt

Anhöriglots
031-315 26 25
anhoriglots@molndal.se
Besöksadress
Kulturhuset Möllan
Göteborgsvägen 19, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Anhöriglots
431 82 Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad