Studiecirklar och kurser

Här nedan finner du de studiecirklar och kurser som har startdatum under våren. Vid anmälan frågar vi dig hur din anhörigsituation ser ut och på vilket sätt du stöttar din närstående.

Anhörigcirkel demens

Cirkeln vänder sig till dig som har en mamma eller pappa med någon form av kognitiv svikt eller demensdiagnos. En demenssjukdom förändrar inte bara livet för den som är sjuk utan även för anhöriga. Anhörigcirkeln ger dig ökad kunskap kring demens, hjälpmedel och bemötande. Cirkeln ger dig även möjlighet att dela erfarenheter med andra anhöriga i liknande situation. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Datum och tid: 5 onsdagar med start 29/9, klockan 17.30-19.30

Plats: Café Möllan, Göteborgsvägen 19

Anmälan: Anhöriglots 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se

 


Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad