Föreläsningar

Att få fördjupad kunskap kring sin närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning är det många anhöriga som efterfrågar. I höst erbjuder anhöriglots föreläsningar både digitalt och fysiskt.

Hur åldras hjärnan- vad är friskt eller sjukt?

Idag är 25% av Sveriges befolkning över 60 år och det är viktigt att veta hur åldern påverkar hjärnan hos denna stora grupp. Minnet sviktar även vid det friska åldrandet , men en hel rad sjukdomar i hjärnan ökar med stigande ålder . Hur känner vi igen när någon börjar bli sjuk och inte "bara" gammal? Vilka sjukdomar finns det och vad gör vi om någon drabbas?

Föreläsningen hålls av Marianne Melkersson, geriatriker och specialist på äldres sjukdomar. Föreläsningen arrangeras i samarbete med Demensföreningen Mölndal-Härryda.

Datum och tid: 6 oktober, kl. 14.00
Plats: Hörsalen Hajen, Mölndals stadsbibliotek, Bergmansgatan 31
Anmälan: Anmäl dig genom att klicka här eller ring 031-315 26 25

Lotta Persson- funkisförälder och 18 års nära erfarenhet av att leva med någon som klassas som olik

Hösten 2008 sitter Lotta på en klinik soch ska träffa läkare och terapeut som under 1,5 års tid har utrett hennes dotter. Pulsen skenar. Läkaren säger "vi går direkt på diagnos så tar vi detaljerna sen. Din dotter har autism. Det var startskottet på Lottas resa som funkisförälder.

Föreläsningen innehåller inspiration, verktyg och pedagogik för reflektion och självledarskap, samt strategier för kommunikation och relationsbygge.

Datum och tid: 20 oktober, kl. 18.00
Plats: Bio Etage, Almåsgången i Lindome
Anmälan: Anmäl dig genom att klicka här eller ring 031-315 26 25

Psykisk ohälsa hos barn och unga med NPF

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat. Många upplever stress, sömnsvårigheter, huvudvärk, ångest och svårigheter att hantera vardagen. Det finns en tydlig koppling mellan NPF-diagnoser och psykisk ohälsa och studier visar att ångest och depressioner är vanliga bland unga med adhd och autism men att detta ofta inte uppmärksammas.

Hur kan vi bemöta och stötta våra barn och unga med NPF som samtidigt lider av psykisk ohälsa? Vad finns det för skyddsfaktorer, vad finns det för riskfaktorer och vilka strategier och verktyg kan vara användbara för dig som anhörig/förälder och för barnet?

Föreläsningen är digital och hålls av psykologer från Ungas Psykiska Hälsa, Omtanken vårdcentral.

Datum och tid: 16/11 kl. 18-20
Plats: Digitalt via Teams
Anmälan: Anmäl dig genom att klicka här

Dela på:

Senast uppdaterad