Samtalsgrupper och studiecirklar

Att träffa andra i liknande situation och få dela erfarenheter är något som uppskattas av många anhöriga. Att få ökad kunskap och förståelse för sin egen men också sin närståendes situation kan också vara en viktig del. Här nedan finner du vårens studiecirklar och samtalsgrupper. Vid anmälan frågar vi dig hur din anhörigsituation ser ut och på vilket sätt du stöttar din närstående.

Anhörigcirkel om demens

Cirkeln vänder sig till dig som har en partner med någon form av kognitiv svikt eller demensdiagnos. En demenssjukdom förändrar inte bara livet för den som är sjuk utan även för anhöriga. Anhörigcirkeln ger dig ökad kunskap kring demens, hjälpmedel och bemötande. Cirkeln ger dig även möjlighet att dela erfarenheter med andra anhöriga i liknande situation. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

För dig vars närstående är en förälder: Onsdagar kl.17.30-19.30, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10 och 9/11

För dig vars närstående är en partner: Onsdagar kl. 10.00-12.00, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11 och 30/11.

Plats: Grupprummet i Café Möllan, Göteborgsvägen 19-20
A
nmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se eller ring 031-315 26 25

Du är inte ensam- en samtalsserie för dig som stöttar en vuxen person med psykisk ohälsa

Genom att prata våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att se saker i nytt ljus. Och i ett nytt ljus kanske vi orkar och vågar ta nya steg och se att det faktiskt bär vidare. Förhoppningsvis kan den här gruppen få vara en plats för sådana samtal och där alla känslor är okej att känna.

När: Måndagar kl. 18.00-20.00, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11 och 21/11
Plats: Café Möllan, Göteborgsvägen 19-21
Anmälan: Ring Anhöriglots 031-315 26 25 eller maila till anhoriglots@molndal.se

Digital samtalsgrupp för pappor

I denna samtalsgrupp får du som pappa eller annan viktig manlig vuxen dela erfarenheter och träffa andra män som lever nära ett barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tema för träffarna bestäms tillsammans i gruppen. Gruppen leds av Magnus Redig som själv är pappa till barn med NPF-diagnoser. Magnus arbetar som Ungdomsutvecklare och brinner för att stödja ungdomar i sina svårigheter och hitta vägar i livet för att må bra och lyckas utifrån sina förutsättningar.

När: Onsdagar kl. 18.00-19.30, 2/10, 26/10, 9/11 och 23/11
Plats: Digitalt via Zoom-länk
Anmälan: Ring Anhöriglots 031-315 26 25 eller maila till anhoriglots@molndal.se


Samtalsgrupp för dig som är partner

För dig vars partner har en demenssjukdom. Samtalen kan handla om glädje, sorg och allt där emellan. Förhoppningsvis kan du känna stöd av gemenskapen som ges i gruppen.

När: Måndagar kl. 10.30-12.00, 29/8, 26/9, 24/10, 7/11, 21/11 och 12/12
Plats: Grupprummet i Café Möllan, Göteborgsvägen 19-21
Anmälan: Ring Anhöriglots 031-315 26 25 eller maila till anhoriglots@molndal.se

Samtalsgrupp för föräldrar till barn med problematisk frånvaro i skolan

Att vara förälder till ett barn som inte går i skolan kan kännas ensamt och svårt. Genom samtalsgruppen vill vi skapa en mötesplats för föräldrar och ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter. Att träffa andra i liknande situation kan ge bekräftelse, energi och styrka.
Träffarna har olika teman utifrån vad som är viktigt för gruppen att prata om eller få kunskap kring.

Intresseanmälan: Ring Anhöriglots 031-315 26 25 eller maila till anhoriglots@molndal.se


Kontakt

Anhöriglots
031-315 26 25
anhoriglots@molndal.se
Besöksadress
Kulturhuset Möllan
Göteborgsvägen 19, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Anhöriglots
431 82 Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad