Föreläsningar

Att få fördjupad kunskap kring sin närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning är det många anhöriga som efterfrågar. I vår erbjuder anhöriglots föreläsningar digitalt.

Föreläsningsserie - NPF i vardagen

Under tre kvällar i mars kommer Anders Svensson föreläsa. Andreas är specialpedagog och yrkesverksam som ADHD-konsulent.

3 mars- NPF i hemmet, grund

Föreläsningen ger grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autism och hur det påverkar vardagen. Föreläsningen innehåller praktiska exempel på hur omgivningen kan stötta och underlätta för barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter.

17 mars- NPF i hemmet, fördjupning

Denna föreläsning ger praktiska exempel på hur du kan hantera svåra situationer i hemmet. Innehållet förutsätter att du har grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser. Du får exempel på metoder, strategier och hjälpmedel att använda för att underlätta i vardagen med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

24 mars- NPF i skolan

Föreläsningen vänder sig till föräldrar och skolpersonal. Tillfället tar upp pedagogiska strategier för hemmet och skola samt samverkan kring barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Datum och tid: Onsdag 3 mars, 17 mars och 24 mars kl.18.00-20.00

Plats: Föreläsningarna är digitala via Zoom.

Anmälan: Anhöriglots 031-315 26 25 eller e-post anhoriglots@molndal.se

Våra vanligaste ångestsyndrom

Föreläsningen kommer belysa ångestsyndromen social fobi, GAD, paniksyndrom och PTSD. Generell fakta kommer att varvas med egna erfarenheter. Avslutningsvis får vi lära mer om hur vi kan tänka kring bemötande av människor som mår psykiskt dåligt och om verksamheten "Ångestsyndromsällskapet" som vänder sig till människor med ångestproblematik och deras anhöriga .

Datum och tid: Onsdag 7/4 kl. 18.00-19.30

Plats: Föreläsningen är digital via Zoom

Anmälan: Anhöriglots 031-315 26 25 eller e-post anhoriglots@molndal.se

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad