Hälsofrämjande aktiviteter

Anhöriglots erbjuder hälsofrämjande aktiviteter med syfte att ge anhöriga återhämtning, avslappning och omväxling.

Massage

Massage gör oss lugnare, mer avslappnade och har rehabiliterande och förebyggande effekter för både kropp och själ. Massagen utförs på Dalens Hälsoklinik. Du anmäler dig till Anhöriglots för att få din värdecheck. När du anmäler dig kommer vi att fråga hur din anhörigsituation ser ut. Med värdechecken kan du sedan själv boka in din tid. Vi har begränsat antal värdecheckar.

Anmälan: Anhöriglots 031-315 26 25, anhoriglots@molndal.se

Bokning: Dalens Hälsoklinik tfn 031-29 97 30 eller boka tid direkt på hemsidan dalenshalsoklinik.se
En värdecheck avser en massage på 25 minuter. Du behöver ha din värdecheck med dig vid besöket.

Yoga och samtal för anhöriga till barn med NPF-diagnos

Det här är din stund. Delta i den lugna yogan och landa i gemenskapen med andra som också har en närstående med NPF-diagnos (ex autism, ADHD, Tourettes). Kursen syftar till att stärka din inre balans och att du får vara en del av en gemenskap som förstår din vardag. Kursen kommer hållas digitalt alternativt utomhus tills vi känner oss trygga att yoga inomhus tillsammans.

Kursen kommer hållas digitalt alternativt utomhus tills vi känner oss trygga med att yoga inomhus tillsammans. Leder gör Anna Malcus. Kursen är ett samarbete mellan Anhöriglots Folkhälsa i Mölndal och Studieförbundet Vuxenskolan.

Datum och tid: Fyra tisdagar i vår 20/4, 4/5, 18/5 och 1/6 kl. 18.30-20.00

Anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, 031-874 746

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad