Samtalsgrupper och mötesplatser

Att träffa andra i liknande situation, få dela med sig och ta del av andras erfarenheter är något som uppskattas av många anhöriga. Här nedan finner du de samtalsgrupper som startar under våren.

Samtalsgrupp för föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa

Samtalsgruppen riktar sig till föräldrar vars barn drabbats av ångest, depression, utmattning eller psykos. Gruppen tar olika teman utifrån de behov och önskemål som finns i gruppen. Gruppen leds av Tina Jonsson leg. psykolog på St Lukas. Gruppen startas upp när vi har tillräckligt många deltagare. Gruppen kan hållas digitalt eller längre fram genom fysiska träffar.

Anmälan: anhoriglots@molndal.se eller telefon 031-315 26 25

 

Digital mötesplats

Behovet av att prata av sig i grupp stannar inte upp bara för att världen är upp och ner. Om du har tillgång till en surfplatta, dator eller smartphone med kamera, kan du delta i gruppen. Vem du är anhörig till, eller vad denne har för problematik spelar inte så stor roll, i gruppen försöker vi lägga fokus på dig och hur du mår. Vilka övriga teman och ämnen som tas upp bestämmer vi gemensamt.

Datum och tid: onsdag 10/3 och 24/3 klockan 13.00-14.00, tillsammans bokar vi in fler träffar.

Anmälan: Anhöriglots 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se


I nöd och lust

Samtalsgrupp för dig som är över 65 år och som vårdar din närstående i det gemensamma hemmet. Bräcke diakonis projekt i Nöd och lust erbjuder under våren fem digitala träffar där du som anhörig får dela med dig av tankar och erfarenheter med andra som är i liknande situation. Varje tillfälle har eget tema som berör målgruppen, såsom hur det är att bo tillsammans med en partner som är sjuk och vilka ämnen är svåra att prata om?

Plats: Mötena genomförs digitalt via Zoom. Du kan få hjälp att testa Zoom inför.

Anmälan: Helena Holmberg telefon 076-533 04 55 eller helena.holmberg@brackediakoni.se


Samtalsgrupp för anhöriga till någon med ångestsyndrom

I samtalsgruppen finns möjlighet att möta och samtala med andra anhöriga till någon med ångestsyndrom. Tankar, känslor och erfarenheter delas. Gruppen hålls digitalt.

Intresseanmälan: till Ellinor som arbetar på Ångestsyndromsällskapet i Göteborg ellinor@angestgoteborg.se

Kontakt

Anhöriglots
031-315 26 25
anhoriglots@molndal.se
Besöksadress
Kulturhuset Möllan
Göteborgsvägen 19, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Anhöriglots
431 82 Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad