Studiecirklar och kurser

Här nedan finner du de studiecirklar och kurser som har startdatum under våren. Vid anmälan frågar vi dig hur din anhörigsituation ser ut och på vilket sätt du stöttar din närstående.

Meditation och samtal- för anhöriga till närstående med psykisk ohälsa

Gruppen leds av Christine Engström som är beteendevetare och vägledare inom holistisk hälsa. Christine har egen erfarenhet av att vara nära någon med psykisk ohälsa och har stort intresse för psykisk hälsa och sambandet mellan kropp, sinne och själ.

Varje tillfälle innehåller incheckning och utveckling samt ett specifikt tema med tillhörande övningar och reflektioner. Kursens syfte är att inspirera och sprida kunskap om kopplingen mellan tankar, känslor och kropp. Kursen fokuserar också på att ge redskap för hantering av stress, känslor och tankar som kan påverka hälsan och relationen med sig själv och andra.

Datum och tid: 6 torsdagar med start 25/2, klockan18.00-19.30. Återträff 29/4.

Plats: Kursen hålls digitalt.

Anmälan: Anhöroglots telefon 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se


Kurs i kreativt skrivande- för anhörig till någon som drabbats av en demenssjukdom

Att ägna sig åt att skriva i stunder är inte bara kreativt, forskning visar att det även är hälsofrämjande och ger återhämtning. Litteraturen och det egna skrivandet är en viktig tillflyktsort och ger möjligheten att bearbeta livets olika faser och prövningar. Att skriva är ett känt sätt att närma sig det svåra.

Journalisten och författaren Ulrika Nandra leder en skrivkurs efter ett beprövat koncept med målet att skapa känslan av utveckling och glädje genom kreativitet. Deltagarna får berättartekniska verktyg, roliga skrivövningar och möjlighet att utvecklas i skrift och hitta sitt eget sätt att skriva. Kursen är ett samarbete mellan Anhöriglots och Studieförbundet Vuxenskolan

Datum och tid: tisdagar start 6/4 totalt sex tillfällen, klockan 18.30-20.00

Plats: Kursen hålls digitalt via Zoom.

Anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan telefon 031-874 746


Må bra när livet är fullt av utmaningar

Hur gör man för att må bra när livet är fullt av utmaningar och det är svårt att hålla humöret uppe, känna trygghet och harmoni?

I den här onlinekursen pratar vi om hur stress påverkar dina känslor och hur dina känslor påverkar din hälsa. Varför det är så lätt att fastna i oro och rädsla, och hur vi kan bryta mönstret. Hur kan du signalera lugn till kroppen? Hur du kan öka din energi när du behöver det som mest. Du får en verktygslåda med redskap och kunskap som du kan använda i din vardag. Vi delar våra erfarenheter och inspirerar varandra, till ett liv i mer glädje och tillit. Kursledare är Maria Wictorson. Kursen kommer att genomföras via Zoom. Kursen är ett samarbete mellan Anhöriglots och Studieförbundet Vuxenskolan.

Datum och tid: måndagar start 12/4 totalt fem tillfällen, klockan 18.00-19.45

Plats: Kursen hålls digitalt via Zoom. 

Anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan telefon 031-874 746

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad