Föreläsningar

Att få fördjupad kunskap kring sin närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning är det många anhöriga som efterfrågar. I vår erbjuder anhöriglots föreläsningar både digitalt och fysiskt.

Föreläsningsserie - NPF

Tre kvällar med innehåll utifrån att vara förälder eller annan närstående till en person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Föreläsningar är digitala via Teams och är ett samarbete mellan kommunerna Lerum, Härryda, Mölndal och Attention Lerum och Mölndal.

10 februari- Livet ut i vuxenlivet med NPF

Liten blir stor och plötsligt förändras ditt uppdrag som förälder. I samband med att ditt barn på 18-årsdagen tar steget ut i vuxenlivet behöver du ha kunskap om vad detta innebär för den med NPF och dig som förälder. I denna föreläsning får du grundläggande kunskap om saker som är bra att veta, med utgångspunkt i olika exempel. Föreläsningen leds av Linda Poidnakk som är styrelsemedlem i Attention Lerum och NPF-förälder.

3 mars - Information LSS, SoL och anhörigstöd

Vilket stöd och hjälp kan en familj få från kommunen? När är det insats från LSS och när är det enheten Barn och familj som familjen kan/ska vända sig till? Under kvällen kommer representanter från kommunernas LSS och Barn och familjeenhet att berätta om sina uppdrag och arbeten. Anhörigkonsulenter ger också information om anhörigstöd och vad den verksamheten erbjuder.

7 april- NPF-förälder och skolan

Att ha ett barn med NPF i skolan kräver ofta många möten. Inför och under dessa möten med rektor, lärare eller elevhälsan kan det bra att du som förälder känner till en del om skolans värld och elevens rättigheter. Det kan göra dig tryggare i mötena. Vi välkomnar dig till en digital föreläsning med Attention Mölndal som går igenom bland annat anpassad studiegång, extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram. Föreläsare är Anna Malcus och Charlotte Boqvist, Attention Mölndal.

Datum och tid: Torsdag 10 februari, 3 mars och 7 april klockan 18.00-20.00
Plats:
Digitalt via Teams
Anmälan:
Maila till anhoriglots@molndal.se eller ring 031-315 26 25

Marit Sahlström - om att stötta barn tillbaka till skolan och det sociala sammanhanget

Hur gör man när ens barn inte kan gå till skolan? Och hur kan man som skolpersonal stötta en hemmasittare? Det behandlar denna digitala föreläsning. För dig som förälder och anhörig, och för dig
som personal i skola. Föreläsningen hålls av Marit Sahlström som är författare och pedagog. Under 10 år arbetade hon i projektet Oneeighty som online stöttade hemmasittande elver tillbaka till skolan och ett
socialt sammanhang. Hon arbetar idag på Magelungen Utveckling. I sina romaner lyfter hon psykisk ohälsa i ett samhälls- och närstående perspektiv.

Datum och tid: Tisdag den 22/2 kl. 18.00
Plats: Digitalt via Teams
Anmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se för länk

Bra att veta om psykisk ohälsa- psykiatri­sjuk­sköterskan informerar

Vad gör en psykiatrisjuksköterska? Caroline Hjalmarsson berättar om sin roll i Mölndals stad och informerar om tecken på psykisk ohälsa, egenvård och vad anhöriga kan göra och tänka på.
Det kommer att finnas tid för frågor och samtal utifrån Carolines information. Anhörigkonsulenterna finns på plats och berättar om det stöd som finns för dig som anhörig.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.

När: Tisdag 10 maj 18-20
Plats: Åby Mötesplats
Anmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se eller ring 031-315 26 25.

Henrik och Henrik - Alzheimers ur olika perspektiv

Föreläsning med Henrik Frenkel och Henrik Zetterberg

Journalisten Henrik Frenkel berättar om sin egen erfarenhet av att få en diagnos med trolig utveckling till Alzheimers. Henrik beskriver sin upplevelse att vara patient och glappet mellan diagnos och omsorg och och hur man håller sig kvar i det friska livet. Professor Henrik Zetterberg är en av världens mest betydande forskare inom Alzheimers. Henrik ger oss det nyaste inom forskning, nya diagnostiska metoder och läkemedel.

Datum och tid: Tisdag den 19/4 kl. 17.30-19.30
Plats: Hajen, Mölndals Stadsbibliotek, Bergmansgatan 31
Anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, 031-87 47 46
Medarrangör: Demensföreningen i Mölndal-Härryda, Studieförbundet Vuxenskolan och Folkhälsa i Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad