Studiecirklar och samtalsgrupper

Att träffa andra i liknande situation och få dela erfarenheter är något som uppskattas av många anhöriga. Att få ökad kunskap och förståelse för sin egen men också sin närståendes situation kan också vara en viktig del. Här nedan finner du vårens studiecirklar och samtalsgrupper. Vid anmälan frågar vi dig hur din anhörigsituation ser ut och på vilket sätt du stöttar din närstående.

Anhörigcirkel demens

Cirkeln vänder sig till dig som har en partner med någon form av kognitiv svikt eller demensdiagnos. En demenssjukdom förändrar inte bara livet för den som är sjuk utan även för anhöriga. Anhörigcirkeln ger dig ökad kunskap kring demens, hjälpmedel och bemötande. Cirkeln ger dig även möjlighet att dela erfarenheter med andra anhöriga i liknande situation. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Datum och tid: 5 onsdagar varannan vecka, med start 9 mars, klockan 11-13,
Plats:
Grupprummet i Café Möllan, Göteborgsvägen 19-20
A
nmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se eller ring 031-315 26 25


Samtalsgrupp för föräldrar till barn med problematisk frånvaro i skolan

Att vara förälder till ett barn som inte går i skolan kan kännas ensamt och svårt. Genom samtalsgruppen vill vi skapa en mötesplats för föräldrar och ge möjlighet att dela tankar och erfarenheter. Att träffa andra i liknande situation kan ge bekräftelse, energi och styrka. Vi kommer att träffas fem gånger under våren
och träffarna kommer att ha olika teman utifrån vad som är viktigt för gruppen att prata om eller få kunskap kring. Gruppen leds av anhörigkonsulent och familjebehandlare.

När: Datum för vårens tillfällen meddelas till intresseanmälda
Plats: Café Möllan, Göteborgsvägen 19-21
Intresseanmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se


Du är inte ensam- en samtalsserie för dig som stöttar någon vuxen med psykisk ohälsa

Genom att prata våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att se saker i nytt ljus. Och i ett nytt ljus kanske vi orkar och vågar ta nya steg och se att det faktiskt bär vidare. Förhoppningsvis kan den här gruppen få vara en plats för sådana samtal och där alla känslor är okej att känna.

Intresseanmälan: Anhöriglots 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se


Samtalsgrupp för mor- farföräldrar till barnbarn med funktionsnedsättning.

Välkommen att delta i en digital samtalsgrupp där du som mor- eller farföräldrar till ett barnbarn med funktionsnedsättning får möjlighet att möta andra som befinner sig i en liknande situation. Vi samtalar och delar tankar, upplevelser och erfarenheter med varandra.

Plats: Kursen hålls digitalt via Teams. Gruppen startar när vi är tillräckligt många anmälda.

Anmälan: Anhöriglots 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se

 

Samtalsgrupp för anhöriga till någon med ångestsyndrom

I samtalsgruppen finns möjlighet att möta och samtala med andra anhöriga till någon med ångestsyndrom. Tankar, känslor och erfarenheter delas. Gruppen hålls digitalt.

Intresseanmälan: till Ellinor som arbetar på Ångestsyndromsällskapet i Göteborg ellinor@angestgoteborg.se

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad