Anhöriglots vårprogram 2023

Anhöriglots kommer ut med terminsprogram vår och höst. Alla aktiviteter vänder sig till dig som lever nära någon med långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning.

Anhöriglots vårprogram 2023- funktionsstöd Pdf, 10.5 MB.

Anhöriglots vårprogram 2023- psykisk ohälsa Pdf, 5 MB.

Anhöriglots vårprogram 2023- äldre eller minnesproblematik Pdf, 12.6 MB.


Anmälan

Vill du anmäla dig till någon aktivitet eller sammankomst? Du hittar information om anmälan under respektive aktivitet. Kontakta Anhöriglots om du vill du anmäla ditt intresse till kommande grupper och cirklar.

Grupper och cirklar

Vad är grupper och cirklar? För vem? Att få dela med andra och att fördjupa sin kunskap inom ett område och samtidigt träffa andra i liknande situation är något som många anhöriga uppskattar. Anhöriglots har möjlighet att starta upp samtalsgrupper och studiecirklar inom olika områden som tex

  • Studiecirkel. Fokus på mig, vuxensyskon. Att vara syskon till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar oss på olika sätt. Det finns tankar som inte alltid är lätta att prata om. I cirkel får du som syskon möjlighet att sätta ord på dina upplevelser som syskon, att få förståelse och att känna samhörighet.
  • Samtalsgrupp för dig vars förälder har en demenssjukdom. Här ges anhöriga tillfälle att utbyta tankar, erfarenheter och kunskaper med andra i liknande situation.
  • Studiecirkel. Att vara anhörig till någon som drabbats av självskadebeteende. I studiecirkeln samtalar vi om självskadebeteende, vad det innebär att vara anhörig och våra egna erfarenheter. Tyngdpunkten i studiecirkeln ligger på att finna strategier för att hantera sin oro, att hitta stöd och kraft och att lära sig att sätta hälsosamma gränser för sitt engagemang. Vi får också tips om hur vi kan kommunicera på ett konstruktivt sätt i ömtåliga situationer.
  • Samtalsgrupp för föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa Samtalsgruppen riktar sig till föräldrar vars barn drabbats av ångest, depression, utmattning eller psykos. Gruppen tar olika teman utifrån de behov och önskemål som finns i gruppen

Hälsa och välmående

Anhöriglots erbjuder hälsofrämjande aktiviteter med syfte att ge dig som kan ge dig återhämtning, avslappning och omväxling.

Föreläsningar

Anhöriglots erbjuder föreläsningar för ökad kunskap och fördjupning. Utbudet av föreläsningar ser olika ut varje termin.

Nationella anhörigdagen

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella Anhörigdagen den 6 oktober. Dagen instiftades på initiativ av Anhörigas riksförbund 2005. Dagen uppmärksammas runt om i landet på olika sätt.


Kontakt

Anhöriglots
031-315 26 25
anhoriglots@molndal.se
Besöksadress
Kulturhuset Möllan
Göteborgsvägen 19, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Anhöriglots
431 82 Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad