Frågor och svar om verksamhetsövergången

Här presenteras svaren på de frågor som kommer in under tiden som förberedelserna inför verksamhetsövergången till Attendo AB pågår.

Ställ din fråga via formuläret. Vi besvarar din fråga så snabbt som möjligt och presenterar svaren löpande på denna sida.

Frågor och svar

Uppdaterat 4 mars, kl. 17.00

Hur många semesterdagar har man per år (hos Attendo)?

Svar:
Antalet semesterdagar överenskommes individuellt och utgör minst 25 semesterdagar per år. Har överenskommelse inte träffats om annat utgör antalet semesterdagar från och med det år medarbetaren fyller 40 år 31 dagar och från och med det år medarbetaren fyller 50 år 32 dagar.

Arbetar man 9 eller 10 timmars nätter (hos Attendo)?

Svar:

Det ser olika ut i olika verksamheter. En vanligt arbetspass för natten kan vara kl. 21-07, det vill säga 10 timmar.

Personal som jobbar natt på Lackarebäcks äldreboende, finns det en risk att de blir omplacerade till att jobba på dagen istället för natten? Eller är de garanterade att få jobba kvar på natten? Att jobba natt är ett mycket eftertraktat jobb och personal vill vara säkra på att de kommer få fortsätta jobba natt.

Svar:

Ja, personal kan bli omplacerad från natt till dag. Det gäller även personal som är anställd av Mölndals stad.

Vad händer om jag väljer att stanna kvar i kommunen, kan jag förlora min heltidstjänst?

Svar:

Nej, du förlorar inte din heltidstjänst.

Svar:

Inrangering är en förhandling mellan A-o och Mölndal om hur kollektivavtalet ska se ut. Den görs i samband med verksamhetsövergången.

Kommer alla som vill och som nu är anställda av Mölndals stad få fortsatt tjänst hos Attendo AB vid övergången? Om ja, är detta reglerat i avtal och i så fall vilket/vilka? Kommer tjänstegrad och lönenivå vara oförändrade?

Svar:

Alla som vill följa med till Attendo är välkomna att göra det. Kollektivavtalet heter Vårdarbetsgivarna branch F. Attendo tar över anställningsavtalet med gällande sysselsättningsgrad och lön.

Kommer verksamhetens inriktning vara samma? Min pappa flyttade nyligen in på demensavdelning, kommer den avdelningen vara kvar? Riskerar boende flytt?

Svar:

I upphandlingsdokumentet och avtalet regleras de krav som kommunen ställer på leverantören, i det här fallet Attendo. Planen är att inriktningen och antalet demens- och somatikplatser kommer vara lika många i Attendos drift som det är idag i kommunal drift. De äldre som idag bor på Lackarebäcks äldreboende kommer fortsatt bo kvar i boendet.

Hur mycket är OB tillägget, kväll, natt, helg, storhelg och vilken tid börjar nattens OB?

Svar:

Arbetar du i Mölndals stad går du under kollektivavtalet Allmänna bestämmelser för aktuell bransch. Som anställd på Attendo är det kollektivavtalet mellan Vårdföretagarna och Kommunal för branch F som gäller. Vid en verksamhetsövergång kommer Attendo, tillsammans med Kommunal, överens om när villkoren för det nya kollektivavtalet börjar gälla.

Kollektivavtal Kommunal Äldreomsorg F 2021-2023PDF har nyligen tecknats. Det kommer snart att finnas tillgängligt även på Vårdförbundets sida Kollektivavtal för privata sektorn.

Svar:

Om du som medarbetare väljer att vara kvar i staden så startas en process för att försöka hitta en annan placering i staden. Denna process kommer att ske tillsammans med fackliga parter i så fall och berörda medarbetare kommer ges löpande information.

Svar:

Ja, Attendo arbetar med både aktiviteter i grupp och individuellt. Vi har en anställd aktivitetsansvarig som arbetar övergripande på våra särskilda boenden i Göteborg med omnejd. Lokalt på verksamheterna har vi flera aktivitetsombud som har ansvar för att planera aktiviteter på varje avdelning. När det gäller de individuella aktiviteterna blir kontaktmannens roll viktig, för att uppmärksamma den enskildes behov och önskemål.

Svar:

Attendo är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med drygt 25 000 anställda i Sverige, Finland och Danmark. Läs mer på Attendos hemsida.

Svar:

Ja, i Mölndals stad har vi flera privata hemtjänstutförare inom ramen för lagen om valfrihet, LOV. Vidare har staden redan nu en privat utförare inom äldreboende. Berzelius äldreboende driftas sedan 2014 av Förenade Care.

Läs mer om hur staden upphandlar enligt lagen om valfrihet under Utförare inom vård och omsorg.

Svar:

Attendo har inte möjlighet att svara på specifika bemanningsfrågor så här tidigt i processen. Det finns en kalkyl för bemanningen, men det är en skiss som gjorts utifrån ritningar på huset och uppgifter om antal platser. Den slutgiltiga bemanningsplaneringen läggs i samråd med nuvarande enhetschefer då Attendo får information om nuvarande bemanning och övriga lokala förutsättningar.
Generellt bemannar Attendo inte mindre än 3 personal på 16 boende.

Svar:

Nej. Vid en verksamhetsövergång behåller du din grundlön.

Svar:

På Attendo ingår sjuksköterskor i den lokala organisationen, under verksamhetscheferna (nuvarande enhetschefer). Omvårdnadspersonal och sjuksköterskor kommer därför att ha samma chef. Sjuksköterskorna kommer att utgå från Lackarebäck måndag-fredag. Under kvällar och helger har Attendo ett jour-team för sjuksköterskor i området Göteborg med omnejd.

Svar:

Nej. I Attendos organisation finns omvårdnadspersonal på varje avdelning, med ansvarsområde som inköpsombud. Det är inköpsombudet som kontinuerligt bedömer materialtillgången och därefter gör beställningar på material, efter behov.

Svar:

Omvårdnadspersonal, lokalvårdare, kökspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer ingår i verksamhetsövergången. Vid en verksamhetsövergång har man rätt att följa med när en verksamhet byter arbetsgivare. Alla medarbetare inom ovannämnda yrkesgrupper kommer att få göra ett aktivt val att tacka ja eller nej till att stanna kvar.

Svar:

På Attendo ingår arbetsterapeut och fysioterapeut i den lokala organisationen under verksamhetschefen, precis som sjuksköterskorna. Arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar däremot ofta mot flera boenden, och kommer därför finnas på plats ett visst antal dagar i veckan.

Kommer Attendo ta bort efterrätterna för de boende på vardagarna?

Svar: Attendo strävar inte efter att förändra eller ta bort denna typ av arbetssätt som fungerar bra och uppskattas av brukarna på Lackarebäck. Attendo driver idag boenden där vi serverar efterrätter på vardagar.

Svar: Attendo har inte möjlighet att svara på specifika bemanningsfrågor så här tidigt i processen. Det finns en kalkyl för bemanningen, men det är en skiss som gjorts utifrån ritningar på huset och uppgifter om antal platser. Den slutgiltiga bemanningsplaneringen läggs i samråd med nuvarande enhetschefer då Attendo får information om nuvarande bemanning och övriga lokala förutsättningar.

Svar:

Attendo tillhör arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna. Därav tillhör Attendo ett annat kollektivavtal, än Mölndals stad. På Attendo har vi heltidmått 36,33 h/v för nattarbetare. I dagsläget kan Attendo inte svara på hur heltidsmåttet kommer att se ut för natten på Lackarebäck. Det är en fråga som kommer att behandlas i dialog med Kommunal.

Får man vara med i Kommunal när man är anställd på Attendo?

Svar:

Ja. Attendo ser gärna att anställda är fackligt anslutna. I Sverige finns medbestämmandelagen (MBL) som reglerar den anställdes rätt att vara med i facket. Arbetsgivaren får inte hindra dig från att bli medlem eller att arbeta fackligt.

Kommer personal att få stanna kvar på sin avdelning (hus)?

Svar:

Attendo ser gärna att personalen stannar kvar på sina avdelningar/hus, i så stor utsträckning som möjligt. Målsättningen med verksamhetsövergången är att den ska ske med minsta möjliga olägenhet för brukarna.

Hur ser schemaläggningen ut? Är det fasta scheman eller önskeschema?

Svar:

Det finns inga bestämmelser inom Attendo att visst typ av schema måste användas. Vanligtvis arbetar Attendo med fasta rullande scheman. Förändringar i scheman görs alltid i samråd med medarbetarna och facklig organisation.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad