Vårdhund i Mölndal

Vårdhundar är ett mycket uppskattat inslag på våra äldreboenden. Samvaron med hundarna bidrar till både glädje och gemenskap.

Besöker äldreboenden

Du som bor på ett äldreboende kan få besök av en vårdhund, antingen enskilt eller i grupp. I aktiviteten Hundkul kan du få göra olika konster eller övningar tillsammans med en eller flera vårdhundar.

Vad är en vårdhund?

En vårdhund utbildas och legitimeras tillsammans med sin förare för att bidra till god hälsa och medverka till glädje, fysisk aktivitet och en känsla av trygghet och välbefinnande för sina kunder.

Tränar upp färdigheter

Övningarna med vårdhunden utformas för att du ska få träna upp dina färdigheter på ett roligt och stimulerande sätt. Genom övningarna tränar du balans, koncentration, motorik och minne.

Din tid med hunden

Vårdhunden är till för dig. Det är viktigt att du och vårdhundsteamet får tid att vara ensamma tillsammans. Lek och samspel med hunden utformas av föraren så att förmågor tränas under leken med hunden. Vårdhunden fungerar även som en vän. Vårdhunden lyssnar, tröstar och finns där, helt kravlöst.

Gruppaktivitet

Vid en gruppaktivitet träffar du vårdhunden tillsammans med andra som bor på äldreboendet för att exempelvis spela bowling eller kasta ringar. En annan uppskattad aktivitet är att promenera tillsammans med hundarna.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Ingela Funegård
Enhetschef

Dela på:

Senast uppdaterad