Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Gruppbostad

En gruppbostad är en boendeform för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. I en bostad som är ditt privata hem får du hjälp med att klara vardagslivet så självständigt som möjligt.

En gruppbostad består av ett fåtal lägenheter som ligger i anslutning till ett gemensamt utrymme.

Det gemensamma utrymmet fungerar som en samlingspunkt för de boende. Där kan alla som bor i gruppbostaden umgås och delta i olika aktiviteter om de vill.

I en gruppbostad kan du få hjälp och stöd från personal dygnet runt. 

Vad kostar det?

I en gruppbostad betalar du din egen hyra och mat. Den omvårdnad och det stöd du får är kostnadsfritt.

Så ansöker du

Du kontaktar en LSS-handläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en LSS-handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan. 

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Biståndshandläggare LSS
031–315 10 00 växel
måndag–fredag kl. 9–10

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-15 13.28