Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Servicebostad

En servicebostad är en boendeform för dig som har en funktionsnedsättning, men inte har ett så omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. I en servicebostad har du en egen lägenhet som är anpassad efter dina individuella behov.

Lägenheterna ligger antingen samlade i samma hus, eller i kringliggande hus. Där flera servicebostäder är samlade finns ofta tillgång till gemensamma utrymmen för sällskap och aktiviteter. I en servicebostad har du tillgång till stöd från personal dygnet runt.

Vad kostar det?

I en servicebostad betalar du din egen hyra och mat. Den omvårdnad och det stöd du får är kostnadsfritt.

Så ansöker du

Du kontaktar en LSS-handläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en LSS-handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov. Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Biståndshandläggare LSS
031–315 10 00 växel
måndag–fredag kl. 9–10

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-15 13.30